Przebudowa drogi gminnej w Heliodorowie

 

Przebudowana została droga gminna w Heliodorowie, stanowiąca drogę dojazdową do gruntów rolnych o długości 892,50 m i szerokości 4,50 m.

Droga stanowi dojazd do gruntów rolnych oraz dojazd do kilku nieruchomości .

Droga gruntowa stała się drogą asfaltową i połączyła się z istniejącą drogą asfaltową w tej samej wsi. Przebudowa polegała na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji, poprzez wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego warstwą z kruszywa łamanego oraz ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

Wartość tej inwestycji wynosi 602 563,27 zł

Gmina Szamocin zrealizowała zadanie przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego

w kwocie 157 409 zł

Wartość pomocy finansowej wynosi 26,12 %, bez niej realizacja tego zadania byłaby nie możliwa.