Do pobrania :

- Obwieszczenie.pdf

- Informacja.pdf

         

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa wielkopolskiego

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2023

 Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVII/184/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2023, zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Szamocin do udziału w konsultacjach, które zostaną przeprowadzone w dniach od 30 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

 Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiet i formularza zgłoszeniowego, które wraz z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2023, dostępne będą:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej:

    http://bip.wokiss.pl/szamocinm/bip/konsultacje-z-mieszkancami.html,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy:

    www.gminaszamocin.pl - Rewitalizacja 2016-2023,

3) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin  

    (pokój nr 11) oraz u sołtysów.

Konsultacje polegają na wypełnieniu ankiety do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz formularza zgłoszeniowego. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin lub mailem na  adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie przy Placu Wolności 19, pokój nr 11, stanowisko d/s rozwoju gminy.

O wynikach przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin poinformuje mieszkańców niezwłocznie po ich zakończeniu, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

mgr Eugeniusz Kucner

 

Załączniki:

1. Uchwała Nr XVII/184/16 z dnia 22.12.2016 r.pdf

2. Projekt LPR.pdf

3. Ankieta do LPR.pdf

4. Formularz zgłoszeniowy do LPR.pdf

 

 

Obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono na tablicy ogłoszeń

w UMiG w Szamocinie oraz przekazano sołtysom w dniu 23 grudnia 2016 r.