Ułatwienia dostępu

Skip to main content
 • Odpady mieszkalne
  Gminny system odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

  Z dniem 1 stycznia 2024 r. (na mocy uchwały nr XL/404/23 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 19 października 2023r. w sprawie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, ponownie trafią do gminnego systemu gospodarki odpadami. 

 • Smog
  Harmonogram wywozu śmieci dla zamieszkałych na 2024 rok
 • Smog
  Harmonogram wywozu śmieci dla firm na 2024 rok
 • Gminny portal E-usług
  Gminny portal E-usług
  Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z cyfrowej platformy e-usług oraz płatności elektronicznych w naszej gminie

  Platforma eUsług przeznaczona jest dla mieszkańców, którzy chcą korzystać z usług jednostek samorządu terytorialnego drogą elektroniczną. Aplikacja ta udostępnia obywatelom dane urzędowe oraz umożliwia sprawną komunikację pomiędzy interesantem i pracownikiem urzędu. Platforma eUsług składa się z następujących modułów:
  1. Obsługa interesanta i spraw urzędowych
  2. Płatności – np. opłata za podatek od nieruchomości.

 • Regionalny konkurs kulinarny - na wielkanocnym stole 2024
 • Dożywianie dzieci w szkole

Aktualności

Nowości, wydarzenia

Starostowie Dożynek 2023

14 sierpień 2023

Starościna Dożynek 2023

Pani Anna Burzyńska pochodzi z małej miejscowości Młynary leżącej nieopodal Szamocina. Od 16 lat mieszka w Szamocinie. Ukończyła szkołę średnią o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Z wykształcenia jest sprzedawcą, jednak życie i praca w gospodarstwie rolnym nigdy nie były jej obce, ponieważ wychowywała się w domu, gdzie praca na roli była codziennością. Od 4 lat wspólnie z teściami Krystyną i Franciszkiem Burzyńskim prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 100 ha, specjalizujące się w produkcji roślinnej (zboża, ziemniaki, łąki) oraz hodowli zwierząt (byki). W prowadzeniu gospodarstwa i kontynuowaniu tym samym rodzinnej tradycji pani Anna może liczyć na wsparcie i nieocenioną pomoc swoich teściów oraz szwagierki Anny jak również najstarszego syna Tomasza. Prywatnie pani Ania jest mamą trzech fantastycznych chłopców, Tomasza, Jakuba i Jana. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje jest przekazywane od pokoleń – dziadka, teścia, męża i ma nadzieję że tak zostanie. W końcu ma trzech synów czyli są następcy, a co będzie później, czas pokaże. Prywatnie lubi taniec i muzykę.

Starosta Dożynek 2023

Pan Krzysztof Borucki pochodzi z Szamocina. Z wykształcenia technik rolnictwa/technik agrobiznesu. Od urodzenia wychowuje się w rodzinie zajmującej się rolnictwem. Można powiedzieć, że prace związane z uprawą ziem odziedziczył w genach. Wspólnie ze swoją mamą Hanną i tatą Ryszardem Boruckim uprawiają produkcję roślinną, głównie zboża na około 100 ha. To właśnie dzięki jego tacie, a także dziadkowi zrodziła się w nim ogromna chęć działania w kierunku rolnictwa. Z kolei teraz wraz ze swoją przyszłą żoną Klaudią mają nadzieję, że taki zapał do upraw gruntów rozbudzą w swoich dzieciach, synie Ryszardzie oraz córce Rozalii. Pan Krzysztof interesuję się militariami oraz motoryzacją. Z rodziną tegorocznej Starościny Pani Anny żyją po sąsiedzku.


Pobierz aplikację mobilną
Gminy Szamocin

Promocja Gminy Szamocin

Filmy promujące Miasto i Gminę Szamocin

7254
Liczba mieszkańców
11
Liczba sołectw
125,46
Powierzchnia w km2