• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

ZAWIADOMIENIE ZARZĄD SPÓŁKI WODNO – MELIORACYJNEJ SZAMOTY

22 marzec 2022

ZAWIADOMIENIE
ZARZĄD SPÓŁKI WODNO – MELIORACYJNEJ SZAMOTY
Na podstawie statutu spółki § 21 pkt. 1Zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków Spółki, które odbędzie się w dniu
29 marca 2022 r. o godz. 10:00 w Szamocińskim Ośrodku Kultury w Szamocinie
Uwagi na ważność zagadnień prosi się o niezawodne i punktualne przybycie !!!


Harmonogram obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie
7. Przedstawienie projektów uchwał i budżetu Spółki na rok 2022.
8. Dyskusja nad projektami uchwał i budżetu oraz ich zatwierdzenie.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

zasad selekcji odpadów w pięciopojemnikowym systemie zbiórki dla uchodźców z Ukrainy

21 marzec 2022

Wszyscy uchodźcy przybywający do naszego kraju zyskują od nas pomoc i wsparcie.

Jednak dla wielu cudzoziemców na początku niektóre reguły obowiązujące w naszym kraju wydają się nowe i trudne. Tak właśnie jest np. z segregacją odpadów komunalnych, która dla naszych gości może stanowić nie lada wyzwanie.

Dlatego też przygotowaliśmy w języku ukraińskim ulotkę, pomagającą w zrozumieniu podstawowych zasad selekcji odpadów w pięciopojemnikowym systemie zbiórki.

źródło: https://abrys.pl/edukacja-ekologiczna/

 

Informacja ZUS

17 marzec 2022

Zbiórka

10 marzec 2022

INFORMACJE dotyczące ewidencji uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Miasta i Gminy Szamocin

10 marzec 2022

INFORMACJE

dotyczące ewidencji uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Miasta i Gminy Szamocin

 

 Zwracamy się z prośbą  do osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie, gdzie prowadzona jest ewidencja.  Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku do nas dotarło. Zgłoszeń można dokonywać codzienne w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 67/ 28-48-003 – Iwona Michalak pok. nr 13.

INFORMACJE dotyczące pomocy Ukraińcom przebywających na terenie Miasta i Gminy Szamocin

07 marzec 2022

INFORMACJE

dotyczące pomocy Ukraińcom przebywających

na terenie Miasta i Gminy Szamocin

1.W Centrum Integracji Środowiskowej (Biblioteka) w Szamocinie , utworzono punkt zbiórki najpotrzebniejszych produktów przeznaczonych dla uchodźców przybyłych na teren miasta i gminy Szamocin. Zbieramy żywność, kosmetyki dla dzieci i dorosłych, środki higieniczne, przybory szkolne – kredki, bloki, kolorowani.

Punkt czynny będzie codziennie w godzinach pracy biblioteki od 10.oo do 17.oo.

2. Punkt odbioru i dystrybucji potrzebnych produktów dla uchodźców przebywających na naszym terenie znajdować się będzie na  stadionie miejskim przy ul. Parkowej. Osoby, które przyjęły pod swój dach takie osoby mogą zgłaszać się po odbiór potrzebnych produktów codziennie, od 16.oo do 17.oo  (tel. 508 554 079).

3. W UMIG Szamocin prowadzona jest ewidencja osób – uchodźców przybyłych na nasz teren. Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku do nas dotarło.

4. Prowadzona będzie również ewidencja lokali dla uchodźców jakie mieszkańcy naszej gminy chcieliby udostępnić.

5. Prosimy również o zgłaszanie możliwości innych form pomocy np. oferty pracy.

6. Osoby, które przyjęły uchodźców prosimy o zgłaszanie potrzeb dotyczących odzieży, obuwia lub innych. Będziemy starali się na bieżąco, ogłaszać na naszych stronach zbiórki pod konkretne potrzeby konkretnych osób tak aby nie magazynować niepotrzebnie odzieży.

 

Informacji w temacie wszelkiej pomocy udziela i koordynuje działania :

Iwona Michalak – 67/28-48-003

Informacja !!!

04 marzec 2022

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szamocin !

 

W związku z napływem na teren naszej gminy uchodźców z Ukrainy, proszę o informowanie o przyjęciu uchodźców. Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku dotarło na nasz teren. Ewidencja tych osób będzie przydatna przy różnorodnych działaniach pomocowych .

Informacje można składać w Sekretariacie UMIG Szamocin, osobiście lub telefonicznie 67/28-48-003

 

 

Ogłoszenie

04 marzec 2022

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szamocin !

 

W związku z napływem na teren naszej gminy uchodźców z Ukrainy, proszę o informowanie o przyjęciu uchodźców. Chcielibyśmy wiedzieć ile osób i w jakim wieku dotarło na nasz teren.

Ewidencja tych osób będzie przydatna przy różnorodnych działaniach pomocowych .

Informacje można składać w Sekretariacie UMIG Szamocin, osobiście lub telefonicznie 67/28-48-003.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

03 marzec 2022

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.
Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował infolinię skierowaną do osób potrzebującym pomocy. Pod numerem +48 47 721 75 75 można uzyskać informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski.

Przypominamy, że MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

Materiały

Szukasz pomocy lub chcesz pomóc #PomagamUkrainie
Urząd ds. Cudzoziemców - pobyt w Polsce - informacje dla uchodźców
Infolinia UdSC wyłącznie dla obywateli Ukrainy
Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy na Dworcu Głównym PKP w Poznaniu

- Pomoc dla obywateli Ukrainy (info zbiorcze) PL Pomoc​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_(info​_zbiorcze)​_PL​_v​_28022022​_r​_.docx 0.03MB

- Pomoc dla obywateli Ukrainy (info zbiorcze) UA Pomoc​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_(info​_zbiorcze)​_UA​_v​_28022022​_r​_.docx 0.03MB

- Pomoc dla obywateli Ukrainy (info zbiorcze) EN Pomoc​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_(info​_zbiorcze)​_EN​_v​_28022022​_r​_.docx 0.03MB

- Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy (PL) Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.pdf 0.23MB

- Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy (UA) Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.pdf 0.20MB

- Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy (PL) Rynek​_pracy​_pomoc​_dla​_Ukrainy​_(PL)​_v28022022​_r​_.docx 0.02MB

- Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy (UA) Rynek​_pracy​_pomoc​_dla​_Ukrainy​_(UA)​_v28022022​_r​_.docx 0.02MB

- Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy (PL) informacja​_dla​_studentów​_i​_naukowców​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.pdf 0.18MB

- Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy (UA) Informacja​_dla​_studentów​_i​_naukowców​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.pdf 0.26MB

- Komunikat dla studentów kierunków medycznych (UA)  komunikat28022022UKR.docx 0.02MB

Pomoc dla Ukrainy

01 marzec 2022

Papier dasz - drzewko masz

21 luty 2022

Dofinansowanie z projektu Cyfrowa Gmina

16 luty 2022

Projekt Cyfrowa Gmina

16 luty 2022

 

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 326/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz oprogramowania do obiegu dokumentów dla Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie, zakup usług szkoleniowych, doradczych w ramach podniesienia kompetencji pracowników w zakresie obsługi nabytego sprzętu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych z zastosowaniem informatyzacji z możliwością pracy i edukacji zdalnej. Realizacja projektu wpłynie na zwalczanie skutków społeczno—gospodarczych COVID 19 oraz zrównoważony rozwój Gminy z myślą o przyszłych pokoleniach. Celem jest podjęcie działań w kierunku skutecznego reagowania na panującą sytuację pandemiczną, co w sposób bezpośredni koresponduje z celem Programu.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu audytu/ diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy.
 • Cyfryzację Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, sprzętu do pracy i edukacji zdalnej (tj. zakup oprogramowania do backupu, zakup oprogramowania systemowego z licencjami dostępowymi, zakup oprogramowania do obiegu dokumentów zakup serwera oraz systemem kopii zapasowych).

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Szamocin jak również podniesienie jakości cyfryzacji, dzięki zastosowaniu jednolitych i spójnych rozwiązań. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023r.

Wartość projektu: 225 390,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

 

Granty PPGR

16 luty 2022

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, iż Gmina Szamocin otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR”.

Po dokonaniu zakupu laptopów będziemy się indywidualnie kontaktować z osobami zainteresowanymi w celu podpisania umów.

Oblodzenie

02 luty 2022

Koncert z okazji Dnia Kobiet

01 luty 2022

XXX FINAŁ WIELKIEJ ORKIWSTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

01 luty 2022

XXX FINAŁ WIELKIEJ ORKIWSTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

30 Finał WOŚP to nie tylko wielkie wydarzenia , ale także pozytywne akcje. To przede wszystkim ludzie, którzy od 30 lat jednoczą się w tym szczególnym dniu, by pomagać innym, bez względu na wiek, kolor skóry, pochodzenie, czy miejsce zamieszkania. Od samego początku Finał WOŚP odbywa się w styczniu, więc Organizatorzy już po raz trzydziesty udowodnili, że zimowa aura nie jest w stanie powstrzymać tych, którzy chcą czynić dobro. Tegoroczne warunki atmosferyczne jak i czas pandemii, były wyjątkowo niekorzystne i z tego powodu, wiele miejscowości musiało odwołać swoje wydarzenia lub zrealizować je w innej formie. Ale Sztabowi Szkoły Podstawowej w Lipiej Górze nie straszne były przeszkody. Szefem sztabu tegorocznego Finału była Marta Nowak wraz z Organizatorami : Katarzyną Trzeciak-Dubert i Natalia Sieg. Panie mogły liczyć także na wsparcie osób, które zechciały się przyłączyć do organizacji 30. Finału, są to : Iwona Waleńska, Aniela Naumiuk, Michalina Nowak, Piotr Dubert,  Sylwia Michalska, Katarzyna Stefaniak , Małgorzata Rychert, Tomasz Śróda, Paweł Hajman, Agnieszka Frydrych. Pomimo przerw w dostawie prądu oraz silnych wiatrów udało się przeprowadzić wszystkie zamierzone działania i cele zaplanowane na ten dzień. Od godziny 15.00 nasi wolontariusze : Martyna, Maja, Joanna M., Joanna P. , Bartosz, Wojtek, Julia, Marta, Zosia, Weronika, Dobrawa, Błażej, Oliwia, Antosia, Teresa dzielnie wywiązywali się z powierzonych zadań. Podczas finału można było wziąć udział w licytacjach prowadzonych przez Pana Pawła Hajmana, zakręcić kołem szczęścia, skosztować słodkości przygotowanych przez rodziców wolontariuszy oraz "pajdy" chleba ze smalcem i ogórkiem, której sponsorem była Spółdzielnia Arkadio z Szamocina.  Była również możliwość zakupienia pakietów, bonów upominkowych, voucherów i wielu, wielu innych atrakcji przekazanych przez darczyńców. Dużym zainteresowaniem dla przybyłych osób była też Fotobudka z gadżetami. Pani Animatorka z "Sali Zabaw Zuzulki" wykonywała kreatywnie skręcone zwierzątka z baloników. Pan Adam Wota wraz z Panem Grzegorzem Połczyńskim ze Stowarzyszenia FIAT 126 P uatrakcyjnili nam ten finał także prezentacją Fiatów oraz możliwością wykonania sobie zdjęcia z tymi oto ,, sławnymi" autami. Po finale odbyła się Operetka na Wesoło organizowana przez Szamociński Ośrodek Kultury.  Cieszymy się z tak wielkiej dobroczynności mieszkańców Gminy Szamocin i nie tylko… Serdecznie dziękujemy wszystkim za ofiarowane dary, za pomoc, za przybycie oraz wsparcie  akacji. Pomimo niskiej frekwencji kwota , którą udało się wspólnie uzyskać była bardzo wysoka, a mianowicie nazbieraliśmy łącznie: 24 440,91 zł. Serdeczne podziękowania składamy również osobom dzięki, którym ten finał się odbył :Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin-Eugeniuszowi Kucnerowi, Panu Dyrektorowi Szamocińskiego Ośrodka Kultury w Szamocinie-Dariuszowi Rybarczykowi oraz pracownikom Hali „Nowa Concordia”. Na podziękowania zasługują także : uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej w Lipiej Górze, Stowarzyszenie CHYBA MTB Szamocin, Klub Morsów Polarni z Szamocina, Pani Dominika Gapińska Power Band Workout, sklepy i zakłady, w których przez pewien czas stały puszki naszego sztabu , Panu Damianowi Kowalskiemu- Stacja Moya , OSP KSRG Szamocin, Policji, która czuwała nad bezpieczeństwem wolontariuszy.

Wszystkim za wszystko serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

Sztab WOŚP Lipia Góra

Marta Nowak, Katarzyna Trzeciak- Dubert, Natalia Sieg

Miasto jak ze snu - klip

Fundusze Europejskie

EFRROW

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Szukaj

Państwowe fundusze celowe

Odwiedź nas na Facebooku

Facebook Image

Gościmy

Odwiedza nas 80  gości oraz 0 użytkowników.

Naszą stronę odwiedziło

 • Odsłon artykułów 2511677

Wirtualny Szamocin

Film o Szamocinie

Wydarzenia kulturalne

Rewolucja Śmieciowa