• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Dodatek osłonowy

13 styczeń 2022

 

 

Do pobrania :

Wniosek.pdf

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Operetka na wesoło

13 styczeń 2022

Obchody 102 rocznicy powrotu Szamocina do macierzy

13 styczeń 2022

Cyfrowa Gmina

13 styczeń 2022

Dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Kwota dofinansowania: 225 390,00 zł

Dnia 10 stycznia 2022 r została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 326/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 225 390,00 zł i zostanie przeznaczona na działania związane z cyfryzacją Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie. Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa i zakup sprzętu oraz oprogramowania do Urzędu, wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST.

NOWE ZASADY ODBIORU BIOODPADÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY SZAMOCIN

13 styczeń 2022

NOWE ZASADY ODBIORU BIOODPADÓW
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZAMOCIN

 

Od stycznia 2022 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Szamocin mają obowiązek gromadzić bioodpady w pojemnikach koloru brązowego – LUZEM. Wkrótce każda nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracją otrzyma kosz o pojemności 120 l lub 240 l, 1100 l (w  przypadku zabudowy wielorodzinnej). Do czasu dostarczenia pojemników można gromadzić bioodpady w worku, a następnie przesypać je  do otrzymanego kosza – luzem (pozbawione worków foliowych i innych opakowań z tworzyw sztucznych).

 • Do pojemnika na bioodpady wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki);skorupki jaj; drobne lub rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów; skoszoną trawę, liście kwiaty; trociny, korę drzew;
 • Bioodpady należy wrzucać do pojemnika LUZEM;
 • Odbiór bioodpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem;
 • WAŻNE: Odbiór bioodpadów odbywać się będzie  wyłącznie z pojemnika;
 • Odpady nie będą odbierane z worków. Pozostałe odpady biodegradowalne można przekazać do PSZOK;
 • Właściciel nieruchomości jako użytkownik, ma obowiązek utrzymywać pojemnik w odpowiednim stanie sanitarnym oraz technicznym.

Przypominamy!  W domach jednorodzinnych mieszkańcy mogą kompostować bioodpady i odpady zielone we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym pojemniku lub do PSZOK, mogą  skorzystać z ulgi i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji (2 zł/m-c/os).

W przypadku większej ilości odpadów BIO takich jak np.: duże gałęzie, znaczne ilości traw i liści nie mieszczących się w brązowym pojemniku można oddać LUZEM do Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  przy ul. Topolowej 20 w Szamocinie (piątek: 1400-2000, sobota 900-1500).

Termin wywuzy nieczystości dla firm 2022

10 styczeń 2022

Informacja

05 styczeń 2022

W przypadku konieczności zgłoszenia zgonu w dniach od 6-9 stycznia 2022

prosimy o kontakt pod nr tel 694 476 821

Informacja

04 styczeń 2022

Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie

informuje, że 7 stycznia 2022 rok (Piątek )

jest dniem wolnym od pracy

w zamian za święto przypadające w sobotę

w dniu  1 stycznia 2022 r.

Harmonogram wywozu śmieci na 2022 rok

04 styczeń 2022

Obchody Powstania Wielkopolskiego w Jaktorowie

31 grudzień 2021

Obchody Powstania Wielkopolskiego w Jaktorowie

W tym roku to już 103 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To wyjątkowa okazja aby w sposób szczególny po raz pierwszy jako święto ogólnonarodowe, uczcić pamięć naszych powstańców. Dla gminy Szamocin obchody odbyły się w Jaktorowie w odrestaurowanym kościele.  Uroczystości rozpoczęły się od zaśpiewania przez uczestników Roty i odczytem okolicznościowym przygotowanym przez panią Ewę Burzyńską. Całość oprawiono koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Urszuli Brzozy, Antoniny Jagielskiej, Marka Frąckowiaka i zespołu Notecianie pod batutą Marka Frąckowiaka.  Artyści wykonali utwory takie jak: „Niepodległość”, „Modlitwę o pokój”,” Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” i  „Przeznaczenie”.  W obchodach uczestniczyli potomkowie powstańców: Tomasz Kaczuba, Jerzy Michalski, rodzina Jagielskich i Bugajów. Po uroczystej mszy św. celebrowanej przez księdza proboszcza Wojciecha Janusiewicza w asyście pocztów sztandarowych jednostek strażackich OSP Lipia Góra, OSP Lipa-Nowy Dwór i Szkoły Podstawowej z Lipiej Góry udano się na cmentarz pod pomnik Powstańców Wielkopolskich.  Tutaj oddano hołd i złożono kwiaty i znicze przez poszczególne delegacje. Jako pierwsza delegacja to Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin pan Eugeniusz Kucner wraz z dyrektorem Szamocińskiego Ośrodka Kultury, następnie delegacja  Radnych Powiatu Chodzieskiego, młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lipiej Górze na czele z panią dyrektor Małgorzatą Rychert i nauczycielami panią Martą Nowak i panią Anielą Naumiuk. Tego dnia nie zabrakło zniczy i kwiatów od rodzin powstańców. Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu uczestnicy spotkali się w Domu Kultury w Lipiej Górze gdzie przygotowano okolicznościową wystawę pamiątek po powstańcach. Rada Sołecka i Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zaprosiło uczestników na wspólną kawę oraz pyszne ciasto. Wszystkim za pomoc przy organizacji imprezy organizatorzy dziękują.  Dziękujemy za obecność rodzinom powstańców. Dodajmy, iż przy wszystkich obeliskach i pomnikach Powstańców Wielkopolskich jak każdego roku Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner oraz dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury  pan Dariusz Rybarczyk  zapalili znicze. Natomiast Radny Miasta i Gminy Szamocin Sławomir Wołowicz  uczestniczył w obchodach dokumentując wydarzenie.  Organizatorami obchodów w tym roku byli: Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, Parafia pw. św. Anny w Jaktorowie, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Koło Szamocin, TPLGiO Lipia Góra, Szkoła Podstawowa w Lipiej Górze oraz Szamociński Ośrodek Kultury.
Jaktorowo, 27 grudnia 2021 r.

Lodowisko

28 grudzień 2021

Uwaga: Informujemy, że w dniach 31.12.2021 r. i 01.01.2022 r. lodowisko będzie nieczynne.

Życzenia Świąteczne

24 grudzień 2021

Informacja

23 grudzień 2021

24 grudnia 2021 roku

Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie

pracuje do godz. 12:00

Nowa ścieżka rowerowa w Gminie Szamocin

21 grudzień 2021

Zakończyły się prace przy przebudowie ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do granicy z Gminą Margonin. Powstała ścieżka asfaltowa o długości 2342 m i szerokości 2,5 m. Zadanie realizowane między innymi z Funduszu obywatelskiego. Zostały spełnione marzenia wielu mieszkańców Gminy Szamocin.

UWaga oblodzenie

20 grudzień 2021

Obchody 103 rocznicy Powstania Wielkopolskiego

15 grudzień 2021

Jarmark Bożonarodzeniowy i koncert Jana Wojdaka

15 grudzień 2021

Jarmark Bożonarodzeniowy i koncert Jana Wojdaka

Od rana w sobotę 11 grudnia 2021 roku w hali widowiskowej Concordia  trwały wielkie przygotowania do mającego się tego dnia odbyć jarmarku bożonarodzeniowego i koncertu lidera zespołu „Wawele” Jana Wojdaka. Pracownicy Szamocińskiego Ośrodka Kultury uwijali się, by sprostać niemałemu wyzwaniu. Trzeba było przygotować namioty i stoły dla wystawców. Zgłosiło się 27 chętnych, by pokazać swoje wyroby, od których aż blask i ciepło biło. Dojechało 25 wystawców. Uczestnicy jarmarku zaoferowali kupującym przeróżny asortyment. Oglądających i kupujących było mniej niż co roku, ale trwamy w czasie pandemii i nie każdy chce przebywać w tłumie ludzi. Kupowano najczęściej bombki choinkowe i stroiki świąteczne. Na świąteczne prezenty nabywano drewniane anioły i mnóstwo finezyjnych  drobiazgów z rękodzieła artystycznego. Takich niespodzianek było więcej, nie sposób ich wymienić. Nie zabrakło również naszej Orkiestry Dętej, która po raz pierwszy pokazała się na jarmarku.  Gratulujemy wszystkich pomysłów i dziękujemy wystawcom, którzy wystawili się podczas naszego jarmarku.

Podczas koncertu Jana Wojdaka lidera zespołu „Wawele” w hali widowiskowo-sportowej „Nowa Concordia” w Szamocinie w dniu 11 grudnia 2021 roku można było usłyszeć między innymi utwory:

„Zaczarowany fortepian”, „Na strunach gitary”, „Biały latawiec”, „Zostań z nami melodio”, „Kacaraba”, „Nie szkoda roż”, „Dom który czeka” i wiele innych. W czasie trwania koncertu pan Jan zapraszał do wspólnego śpiewania i klaskania podczas wykonywanych utworów. Publiczność jak widać na zdjęciach bawiła się świetnie, oklaskując każdy utwór. Nie zabrakło bisów oraz podpisywania płyt. Na zakończenie koncertu Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner podziękował artyście za wspaniały, tak dobrze wpisujący się w czas przeżywania świąt Bożego Narodzenia i życzył również zdrowych i spokojnych świąt naszemu artyście jak i wszystkim uczestnikom koncertu. Wręczył kalendarz z jeziorami Szamocina na rok 2022. Natomiast dyrektor Szkoły Podstawowej z Lipiej Góry pani Małgorzata Rychert wręczyła symbolicznie kwiaty od mieszkańców. Piękne podziękowania składam naszej publiczności za wyrozumiałość i za to że zawsze są na naszych koncertach mówił dyrektor Dariusz Rybarczyk a panu Janowi wręczył słoik miodu z naszych rodzimych pasiek.

Podziękowania dla wszystkich pracowników Szamocińskiego Ośrodka Kultury, dla Marka Górzyńskiego, Bartosza Felskiego, Szymona Sędłaka, Ireneusza Gapińskiego oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Szamocinie Iwonie Kowalskiej za pomoc w przygotowaniu w/w jarmarku i koncertu.

Miasto jak ze snu - klip

Fundusze Europejskie

EFRROW

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Szukaj

Państwowe fundusze celowe

Odwiedź nas na Facebooku

Facebook Image

Gościmy

Odwiedza nas 50  gości oraz 0 użytkowników.

Naszą stronę odwiedziło

 • Odsłon artykułów 2511618

Wirtualny Szamocin

Film o Szamocinie

Wydarzenia kulturalne

Rewolucja Śmieciowa