Kontynuacje i tradycje

  

  Chór jest kontynuatorem tradycji Towarzystwa Spiewu im. Ignacego Jana Paderewskiego,które powstalo w 1923roku. W ciągu ponad 80lat swego istnienia chór zawsze aktywnieuczestniczyl w wydarzeniach Wielkopolskiej Ziemi, podnosił rangę ważniejszychwydarzeń w naszym mieście i w okolicy. Od marca 2004 naszym zespołem dyryguje pan Piotr Jańczak, muzyk, kompozytor,obecnie asystent na Wydziale Dyrygentury i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Chór posiada w swym repertuarze utwory muzyki sakralnej, ludowej, oraz przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej

 

 

 
 
 
 
 

 

Ważniejsze wydarzenia

 
Do ważniejszych wydarzeń w ostatnim okresie należą: Udział w Nabożeństwie Ekumenicznym z okazji 100 lecia zboru Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Chodzieży. Zdobycie Brązowej Maski Orfeusza podczas XXVI Wielkopolskich Dni Muzyki w Dusznikach Wlkp. Udział w XIV \Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im.Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii. Wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Cantio Lodziensisw Łodzi. Zdobycie Złotej Maski Orfeusza w maju 2005 na XXIX Wielkopolskich Dniach Muzyki w Dusznikach Wlkp. Zdobycie Srebrnego Koła na Konfrontacjach Chóralnych w Kole. Dwukrotny występ w katedrze Gnieźnieńskiej; z koncertem kolędowym oraz w obchodach Jubileuszu św Wojciecha i Radzyma. W 2006 roku Chór wystąpił wśród laureatów na Jubileuszowym koncercie XXX edycji Wielkopolskich Dni Muzyki, gdzie zdobył II miejsce. Ostatnie lata to okres dynamicznych przeobrażeń, nabór nowych członków, odmłodzenie zespołu, dbałość o wzrost poziomu artystycznego. Liczne podróże po kraju i zagranicą (Czechy, Litwa, Włochy, Austria, Niemcy). Chór jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i Międzynarodowego Stowarzyszenia

"Interkultur e.V.".