• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

 

 

 

Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych

 Przy Zarządzie Miejsko -  Gminnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szamocinie

Prosimy, przekaż 1% swojego podatku, a pomożesz niepełnosprawnym dzieciom z terenu naszej gminy w leczeniu i rehabilitacji.

Wpłaty na rzecz koła należy kierować:

KRS: 0000 322 302

 

Cel szczegółowy: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Miejsko – Gminny w Szamocinie

Numer rachunku bankowego

Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych

86 8945 0002 3900 0808 2000 0010

Dziękujemy!

 

Zarząd Koła Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Szamocinie, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, od 1995 roku prowadzi swą działalność, której celem jest:

- troska o zdrowie, wielostronny rozwój i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych

- udzielanie rodzicom pomocy w wychowaniu, kształceniu i rehabilitacji dzieci niepełnoprawnych

- organizowanie specjalistycznych form pomocy w zakresie wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego (w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności)

- umożliwienie stałej, systematycznej, indywidualnej rehabilitacji ze specjalistą

- dysponowanie salą rehabilitacyjną

- umożliwienie zajęć z hipoterapii

- organizowanie spotkań z profesjonalistami, według potrzeby – psycholog, pedagog specjalny, pracownik socjalny, prawnik

- organizowanie imprez, np. Olimpijczyk „Sprawni razem”, gwiazdka

 

Rodzice spotykają się raz w miesiącu,  dzieląc się wzajemnie doświadczeniami i wspierając się.

 Zapraszamy do naszego koła wszystkie dzieci niepełnosprawne z terenu naszej gminy, które mają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.

 Zarząd koła:

 Przewodniczący: Małgorzata Czech

 Zastępca przewodniczącego: Aleksandra Nuszkiewicz

 Sekretarz: Danuta Hein

 Skarbnik: Gabriela Hermaszczuk

 

Kontakt

 Aleksandra Nuszkiewicz

 tel. 693627516

Galeria :

 

 

 

 

 • Kliknięć: 14680