Ułatwienia dostępu

Skip to main content
 • Gminny portal E-usług
  Gminny portal E-usług
  Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z cyfrowej platformy e-usług oraz płatności elektronicznych w naszej gminie

  Platforma eUsług przeznaczona jest dla mieszkańców, którzy chcą korzystać z usług jednostek samorządu terytorialnego drogą elektroniczną. Aplikacja ta udostępnia obywatelom dane urzędowe oraz umożliwia sprawną komunikację pomiędzy interesantem i pracownikiem urzędu. Platforma eUsług składa się z następujących modułów:
  1. Obsługa interesanta i spraw urzędowych
  2. Płatności – np. opłata za podatek od nieruchomości.

 • Pomoc żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie
 • Odpady mieszkalne
  Gminny system odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

  Z dniem 1 stycznia 2024 r. (na mocy uchwały nr XL/404/23 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 19 października 2023r. w sprawie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, ponownie trafią do gminnego systemu gospodarki odpadami. 

 • Smog
  Harmonogram wywozu śmieci dla zamieszkałych na 2024 rok
 • Smog
  Harmonogram wywozu śmieci dla firm na 2024 rok
 • Dożywianie dzieci w szkole

Aktualności

Nowości, wydarzenia

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17 maj 2024

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2024, poz. 399 z późn. zm.) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Wobec powyższego o  obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi przesądza sam fakt zamieszkania.  

Zamiar stałego pobytu, zameldowanie, zameldowanie, wytwarzanie odpadów czy ich ilość nie ma znaczenia. Tym samym nieobecność zobowiązanego, spowodowana np. wyjazdem wakacyjnym,  wyjazdem do bliskich, pobytem w sanatorium, pracą za granicą czy inną praca charakteryzującą się czasową nieobecnością (np. kierowca samochodu ciężarowego) nie zwalnia od obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym, właściciele nieruchomości, w przypadku których zadeklarowana dotychczas ilość osób zamieszkujących nieruchomość nie jest zgodna ze stanem faktycznym, proszeni są o złożenie stosownej korekty deklaracji nie czekając na wezwanie w terminie do 17 czerwca 2024 r. W/w korektę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamocin.


Pobierz aplikację mobilną
Gminy Szamocin

Promocja Gminy Szamocin

Filmy promujące Miasto i Gminę Szamocin

7254
Liczba mieszkańców
12
Liczba sołectw
125,46
Powierzchnia w km2