Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szamocin na lata 2023-2025

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szamocin na lata 2023-2025”.


Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w programie polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szamocin na lata 2023-2025”. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację całego Programu w latach 2023-2025 wynosi 315 000,00 złotych brutto, w tym wkład własny realizatora wynosi 20 % (63 000,00 złotych). Reszta środków w kwocie 252 000,00 złotych pochodzi ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach dofinansowania z Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego. Konkurs adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).

Link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szamocin:

Zarządzenie nr 7/24.pdf

Załącznik nr 1- formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2-formularz kalkulacji.doc

 

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 599