Ułatwienia dostępu

Skip to main content

„MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
W BUDYNKU PRZY KĄPIELISKU UL. PARKOWA 2
W SZAMOCINIE Z WYMIANĄ OGRODZENIA”

 

W dniu 07 maja 2024 r. Gmina Szamocin dokonała odbioru robót budowlanych i tym samym zakończone zostało zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy kąpielisku ul. Parkowa 2 w Szamocinie z wymianą ogrodzenia”.

W budynku m.in. odświeżono ściany, wymieniono instalacje, posadzki, sufity wyposażenie toalet i łazienek oraz dostosowano jedną z nich do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W ramach zadania zamontowano nowe ogrodzenie panelowe z furtkami i bramami oraz wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 83