Ułatwienia dostępu

Skip to main content

W dniu 19 czerwca 2024 roku pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Szamocin została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest wsparcie Urzędu w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych oraz wdrożenie SZBI i szkolenia pracowników urzędu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych w Urzędzie. W ramach projektu Urząd planuje zakupić sprzęt i oprogramowanie, którego aktualnie nie posiada lub musi rozbudować, a którego wdrożenie podniesie znacząco cyberbezpieczeństwo zainstalowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 592 229,00 zł, wartość dofinansowania 592 229,00 zł, w tym środki UE – 82% , środki budżetu państwa – 18%, środki włąsne–0%.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

  • Utworzono .
  • Kliknięć: 190