• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

pfc

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie

W dniu 21.11.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie”. Wykonawcą zadania została firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego ATA – TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Budzyniu. Umowę z ramienia Gminy Szamocin, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisał Dyrektor Zakładu Pan Michał Jędraszczak a z ramienia Wykonawcy Pan Bartosz Gramowski - Prezes Zarządu. Wartość kontraktu to 20.948.563,69 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.850.000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową wymianę zużytych elementów oczyszczalni, unowocześnienie technologii oczyszczania ścieków, uporządkowanie ciągu technologicznego gospodarki osadowej oraz dostosowanie oczyszczalni do zwiększonego obciążenia hydraulicznego i ładunku zanieczyszczeń co wiąże się z rozbudową sieci kanalizacyjnej i rozwojem gminy. Planuje się również budowę nowych dróg wewnętrznych i budynków.

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 155

BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I WODNO- KANALIZACYJNEJ OD UL. ŁĄKOWEJ DO UL. MARCINKOWSKIEGO W SZAMOCINIE

W  dniu 21 października  2022 r.  została zawarta  umowa nr 56/2022   pomiędzy Gminą Szamocin a firmą   Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński z siedzibą w Złotowie przy ul Norwida 9/7  na  realizację zadania „BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I WODNO- KANALIZACYJNEJ OD UL. ŁĄKOWEJ DO UL. MARCINKOWSKIEGO W SZAMOCINIE” Zakres  zdania obejmuje budowę  sieci  wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych oraz  budowę drogi 

Gmina Szamocin na to zadnie  otrzyma  dofinansowanie  w kwocie 2.088.765 zł  z  Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość inwestycji  wyniesie Brutto: 3 278 882, 65 zł

Termin realizacji zadania planowany jest na 30.11.2023 r.Tablica Informacyjna

Więcej…BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I WODNO- KANALIZACYJNEJ OD UL. ŁĄKOWEJ DO UL. MARCINKOWSKIEGO W...

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 174

Droga w Lipiej Górze

Wykonane zostało zadanie ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg - Przebudowa drogi gminnej w Lipiej Górze

 

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 282