Zakup sprzętu komunalnego

Budowa oświetlenia ulicznego w  Laskowie

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Szamotach

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie

Rozbudowa i Przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadolnik

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. 19 Stycznia –ul. Smolary w Szamocinie.