INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Starosta Powiatu Chodzieskiego oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży informują, że z dniem 04.05.2021 zostały uruchomione dwa punkty szczepień masowych przeciwko COVID-19 w następujących lokalizacjach:

    1.    64-800 Chodzież ul. Żeromskiego 29 – w pomieszczeniach Szpitala ( budynek administracji)
    2.    64-800 Chodzież ul. Staszica 19 – w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży

Rejestracja na szczepienie jest możliwa w następujący sposób:
    ⁃    kontakt telefoniczny z infolinią 989 – do rejestracji konieczny numer PESEL
    ⁃    SMS na numer 880-333-333 lub 664-908-556 o treści SzczepimySie
    ⁃    rejestracja przez  stronę pacjent.gov.pl
    ⁃    rejestracja telefoniczna w punkcie szczepień pod numerem
    ⁃    Punkt szczepień w Szpitalu Powiatowym:  67 28 26 746 oraz 664 643 952
    ⁃    Punkt szczepień ul. Staszica 19    664-643-972 oraz 664-643-907

Punkty szczepień będą czynne następująco:

    poniedziałek 10.00-15.00
    wtorek    10.00-15.00
    środa        10.00-15.00
    czwartek    10.00-15.00
    piątek        10.00-15.00

Godziny pracy punktów mogą ulec zmianie , co będzie uwarunkowane dostępnością szczepionek, natomiast rejestracja telefoniczna będzie zawsze w tych godzinach dostępna.gy
Pacjenci zgłaszający się do szczepienia muszą posiadać przy sobie dowód osobisty. Przed szczepieniem należy wypełnić ankietę kwalifikacyjną. Szczepionkę podaje się w lewe lub prawe ramię – personel szczepiący prosi o niekrępujące, luźne ubranie.
 Nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie do szczepienia.
 Szczepienie jest bezpłatne.

Gorąco zachęcamy wszystkie dorosłe osoby do zaszczepienia się przeciwko COVID-19

Uroczystości 1 i 3 maja w Szamocinie


W sobotę, tj. 01 maja 2021 roku oraz w poniedziałek 3 maja 2021 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych odbyły się msze święte o godzinie 10:30. W dniu 1 maja pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Madeckiego, księdza kanonika Franciszka Drosta i księdza wikariusza Przemysława Robaszkiewicza z okazji święta św. Józefa jak również Patrona Miasta i Gminy Szamocin św. Jana Pawła II. Podczas mszy świętej uczestniczyło kilkunastu przybyłych parafian oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Szamocin. Po zakończeniu mszy delegacja w składzie: Burmistrz MiG Szamocin, Radny Powiatu Chodzieskiego wraz księżmi złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicz w imieniu społeczności Miasta i Gminy Szamocin pod obeliskiem św. Jana Pawła II.

Natomiast w dniu 3 maja odprawiona została msza święta w Uroczystość Królowej Polski jak również 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i za druhów strażaków, którą przewodniczył ksiądz proboszcz w koncelebrze z księdzem kanonikiem i księdzem wikariuszem. Jak co roku po mszy złożono wiązanki kwiatów i znicze pod Pomnikiem Wolności. Delegacja w składzie: Burmistrz MiG Szamocin Eugeniusz Kucner, Wiceburmistrz MiG Szamocin Renata Młynarczyk, ks. proboszcz Krzysztof Madecki, Dyrektor Szkoły Podstawowej Iwona Kowalska, Radni Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk i Dariusz Rybarczyk oraz Radni Miasta i Gminy Szamocin Leszek Korpal i Sławomir Rybarczyk.

APEL DO MIESZKAŃCÓW O PRAWIDŁOWĄ
SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z potwierdzonymi przypadkami nieodpowiedniej segregacji odpadów komunalnych przez naszych mieszkańców, apeluję o konieczności właściwej segregacji śmieci zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku ma terenie Miasta i Gminy Szamocin.

         Z informacji przekazanych przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   w Szamocinie wynika, że w wielu gospodarstwach domowych  Naszej Gminy nieprawidłowo są segregowane  odpady komunalne.
         Analiza sprawozdań składanych przez firmy odbierające odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Szamocin (także od nieruchomości niezamieszkałych – czyli wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) wykazała wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych.
         Zgodnie z obowiązującą ustawą  wszystkie gminy w Polsce zobowiązane były osiągnąć w 2020 r. poziom recyklingu odpadów takich jak tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale w wysokości 50%. To bardzo wysoki wskaźnik, niestety w Gminie Szamocin  ten poziom w 2020 r. wyniósł 43%. Aby w przyszłym roku osiągnąć zakładany poziom recyklingu musimy podjąć wspólne działania tj. rzetelna segregacja i odpowiedzialne postępowanie z odpadami, w przeciwnym razie  Gminie grożą wysokie  kary finansowe, co przekładać się będzie na podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym przestrzegam, iż w przypadku ponownych powiadomień z dokumentacją fotograficzną o zaniechaniu obowiązku należytego segregowania odpadów komunalnych, Gmina Szamocin będzie zmuszona na podstawie aktualnych przepisów, naliczyć dla tych nieruchomości opłatę podwyższoną jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny 50,00zł/m-c/os
.
            Ponadto zwracam szczególną uwagę, że nie mogą Państwo pozbywać się odpadów powstających na swoich posesjach w niedozwolony sposób. Zabronione jest palenie śmieci oraz wywożenie ich w jakiekolwiek miejsca ponieważ tylko pojemniki do ich zbierania są dla nich docelowe. Takie działania są niedopuszczalne  gdyż stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz ludzi, podlegają karze.

PAMIĘTAJMY,
ŻE OD JAKOŚĆI SEGREGACJI ODPADÓW ZALEŻY
WYSOKOŚĆ OPŁAT JAKIE WSZYSCY PONOSIMY
ZA ICH ZBIÓRKĘ I ZAGOSPODARWOENIE

                                   Najczęstsze błędy segregacji:

1. Umieszczanie w pojemnikach przeznaczonych na szkło: luster, szklanych naczyń i ceramicznych donic
Taki odpad nie podlega recyklingowi, do pojemników na szkło można wyrzucać tylko butelki i szklane słoik (bez zakrętek), czyli szklane opakowania. Szklanka, kieliszek lub naczynie do zapiekania nie jest opakowaniem, więc ich właściwym miejscem jest pojemnik na odpady zmieszane. 
2. Wyrzucanie kartonów po sokach czy mleku do pojemników/worków na papier
Wielu mieszkańców wyrzuca te opakowania do pojemnika na papier, wychodząc z założenia, że skoro to kartonik, więc jest to gruby papier. Tymczasem wewnątrz te pojemniki wyściełane są metalową folią i również mają kilka sztucznych warstw. Właściwym miejscem jest pojemnik na metal i tworzywa sztuczne.
3. Wyrzucanie tłustego mokrego i brudnego papieru, paragonów fiskalnych do niebieskich worków/pojemników
Chusteczka higieniczna, zabrudzony ręcznik czy paragon (papier termiczny) to papier, który nie podlega recyklingowi. Jego właściwym miejscem jest pojemnik na odpady zmieszane.
4. Mięso i kości wyrzucane są do odpadów biodegradowalnych
Brązowe worki pękają w szwach, ale często ich zawartość nie nadaje się do kompostowania. Jakie błędy popełniamy w tym przypadku? Do pojemnika BIO wrzucamy produkty odzwierzęce (kości, resztki mięsa, wędliny, resztki obiadowe), zawartość kuwet zwierząt domowych, zebrane podczas spaceru z psem odchody,a także kurz z odkurzacza.Tymczasem do pojemników bio wolno wyrzucać tylko to, co jest roślinne a więc resztki surowych warzyw i owoców, zwiędłe kwiaty i obierki, a także skoszoną trawę czy liście.
5. Wyrzucanie papieru, odpadów biodegradowalnych, szkła w plastikowych torbach, tzw. Foliówkach
To jeden z częstszych błędów w segregacji odpadów polegający na wyrzucaniu wszystkich śmieci w workach foliowych na śmieci. Odpady bio, szkło i papier wyrzuca się luzem.

 

Nabory wniosków I półrocze 2021

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Ogólne informacja na temat naborów wniosków o dofinansowanie znajdują się w załączonej tabeli, natomiast szczegóły dot. naborów znajdują się na stronie www.7ryb.pl w zakładce Nabór wniosków (http://7ryb.pl/cms/23906/nabor-wnioskow ).  

Wykaz naborów wniosków o dofinansowanie: https://cms-v1-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/158537/files/nabory_zestawienia.pdf