Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu na nowy okres zasiłkowy wpłynęło 90% wniosków. Zgodnie z ustawą  z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla wniosków złożonych w miesiącu sierpniu termin ustalenia prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata nastąpić powinna do 31 października. W związku z tym, iż w poprzednim okresie zasiłkowym wielu świadczeniobiorców nie zgłaszało na bieżąco zmian w sytuacji dochodowej należało w pierwszej kolejności dokonać ponownych obliczeń dochodów po zaistniałych zmianach.

Prace nad weryfikacją wniosków sierpniowych nadal trwają, dlatego prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na decyzję oraz wypłacenie świadczeń.

Zgodnie z w/w ustawą termin rozpatrzenia sierpniowych wniosków zostanie zachowany. Wnioski złożone w miesiącu wrześniu oraz październiku zostaną rozpatrzone do końca listopada 2017r. Świadczenie wychowawcze wypłacone będzie wtedy wraz ze spłatą za miesiąc październik.

Jednocześnie informujemy, że wypłata świadczenia wychowawczego w kolejnych miesiącach następować będzie  do 20. dnia każdego miesiąca.

Koncert papieski w Szamocinie

 W niedzielę, tj. 08 października 2017 roku podczas XVII Dnia Papieskiego w kościele pw NMP Wspomożycielki Wiernych odbył się koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II, który od 2016 roku jest patronem Miasta i Gminy Szamocin. O godzinie 18:00 przywitał wszystkich obecnych Dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury Dariusz Rybarczyk i zaprosił do wysłuchania koncertu na trąbkę i organy z autorską wizualizacją pana Pawła Wypych. Niecodziennie można usłyszeć dźwięk trąbki zagrany w profesjonalny sposób z towarzyszeniem organ. Koncert pełen przestrzeni i różnorodności muzycznej. Przestrzenność muzyki pozwalała na prowadzenie rozbudowanych improwizacji partii trąbki z towarzyszeniem organ, niekiedy można było się doszukać elementów muzyki etnicznej czy liturgicznej. Koncert zakończył się modlitwą do św. Jana Pawła II, natomiast podziękowania dla artystów złożyli Burmistrz Miasta  i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner oraz ks. wikariusz Jacek Bryś. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas aby przyjść i posłuchać koncertu w wykonaniu muzyków:

Macieja Fortuny – trąbka, Marka Smoczyńskiego – organy oraz  Vj Pillow ( Pawła Wypych ) – wizualizacje.