Prace przy budowie dróg gminnych na ulicach: 19 Stycznia – Powstańców Wielkopolskich – Kościelnej w Szamocinie przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W Laskowie wymienione zostało ogrodzenie placu zabaw i remizy OSP. 110 mb ogrodzenia panelowego z betonową pomurówką, bramą i furtkami kosztowało 13 tys. zł, z czego 10 tys. pochodziło z funduszu sołeckiego, pozostałe 3 tys. zł z budżetu gminy. Należy wspomnieć, że w ubiegłym roku wyremontowana została remiza z której korzystają strażacy miejscowej jednostki OSP a w roku bieżącym zaintalowany został monitoring wizyjny przyległego terenu. 

Na początku lipca wykonawca zapewniał, że z końcem miesiąca ułożone zostaną płyty stropowe nad pierwszą kondygnacją. Jak widać prace przy rozbudowie Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie  prowadzone są zgodnie z planem.