Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce! Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi. Od nowego roku w gminie Szamocin 88 rodzin zmieniło sposób zagospodarowania odpadów komunalnych na selektywne, co tym samym przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej, wyrobienia nawyków porządku oraz oszczędności i gospodarności.

Najważniejszym plusem tych zmian jest ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka.

 Dziękujemy !

Obchody 98 rocznicy wkroczenia Wojsk Polskich da Szamocina

 

To już… a może dopiero od 98 lat cieszymy się wolnością. Tyle lat temu polski żołnierz wkroczył do Szamocina i wraz z powstańcami wielkopolskimi przyniósł nam upragnioną  Wolność. Po tylu latach niewoli, po tylu latach krwawych zaborów. Po latach gdzie dzieci nie miały prawa uczyć się w ojczystym języku. Karane  były chłostą za mówienie pacierza  w ojczystym języku . Zaborca był konsekwentny w działaniu. Wreszcie przyszła ta wyśniona, wymarzona wolność. Wielu zapłaciło za nią swym młodym życiem i własną krwią. Dlatego w dowód wdzięczności składamy im 21 stycznia 2018 roku, w niedzielę,  pod Pomnikiem Wolności wiązanki kwiatów. Poprzedza je uroczysta msza święta, w której staramy się Panu Bogu i dawnym wyzwolicielom serdecznie podziękować za ów cenny dar. Niezmiennie w uroczystości bierze udział w oprawie nasza szamocińska Orkiestra Dęta, Chór im. I.J. Paderewskiego oraz  poczty sztandarowe i delegacje.

Spotkanie z rolnikami

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

dnia 28-02-2018 o godz. 10:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu, ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń

 

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020:
  Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw
 2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  w Poznaniu na rok 2018
 3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS
 4. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych
 5. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski.
  Rolniczy handel detaliczny
 6. Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich

 

 1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  dla rolnictwa

 

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią
na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.