Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin pragnie poinformować wszystkich mieszkańców, o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Szamocin na realizację projektu pt.: „Rozbudowa i przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie” dla operacji typu „Rewitalizacja miasta i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. W wyniku dużego zaangażowania pracowników urzędu udało się pozyskać 2 834 807,98 zł ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 85 % wartości całego zadania. Obiekt pełnić będzie nowa funkcję społeczną w wymiarze kultury, integracji i edukacji, po przez utworzenie w nim Centrum Integracji Środowiskowej. Nigdy wcześniej w historii Szamocina nie udało się pozyskać tak dużej kwoty na jedno zadanie.

WAŻNA WIADOMOŚĆ !!!

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin pragnie poinformować wszystkich uczestników projektu z 2017 r. "Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Szamocin" o tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu.
O kolejnych etapach pracy będziemy zainteresowanych informować na bieżąco.

Urząd Miasta i Gminy Szamocin rozpoczął prace nad tworzeniem  Spółdzielni Socjalnej. Będzie ona miała na celu łączenie cech przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej (przedsiębiorstwo społeczne). Jej zadaniem ma być powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy jej członków. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków, daje możliwości wyjścia z wykluczenia społecznego. W chwili obecnej trwają zapisy oraz rozmowy. Następnym etapem będzie 3 dniowy kurs dla zgłoszonych osób oraz miesięczne szkolenie. Po szkoleniu odbędzie się 3 miesięczny staż, który pozwoli wyłonić członków spółdzielni.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Dnia 18 lutego 2019 roku zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Szamocin. Przedstawiamy aktualną listę sołtysów :

Michalski Robert – nowy sołtys wsi Lipia Góra. Od 12 lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 100 ha. Gospodarstwo to przejął po rodzicach. Wolny czas poświęca motoryzacji i wędkarstwu. Jest nowym młodym sołtysem który chciałby motywować mieszkańców do włączenia się i zaangażowania w sprawy sołectwa.

Brzoza Stanisław – sołtys wsi Swoboda od 20 lat. Obecnie wybrany na kolejną kadencję. Wolny czas poświęca troszcząc się o przyszłość swoich wnuków. Oddany sołectwu, dobry organizator. Dostrzega i reaguje potrzeby mieszkańców.

Ziegenhagen Angelika – to jej druga kadencja pełnienia roli sołtysa wsi Borowo. Jest osobą komunikatywną, udziela się społecznie, jest w Radzie Rodziców, organizuje z oddaniem różne imprezy na terenie sołectwa. Bardzo angażuje się w pracę z mieszkańcami.

Hajman Paweł – nowy sołtys sołectwa Nałęcza, Józefowice, Kosarzyn. Do niedawna był dziennikarzem telewizji Asta oraz znanym konferansjerem. Obecnie pracuje w firmie Drewpol oraz wspólnie z żoną prowadzi Niepubliczne Przedszkole „Akademia Gzuba”. Jest osobą wyjątkowo komunikatywną, energiczną oraz pełną nowatorskich pomysłów.

Przystasz Jerzy – sołtys wsi Atanazyn. Jest sołtysem 31 lat. Obecnie został wybrany na kolejną kadencję. Prowadzi gospodarstwo rolne i warzywne. Pracowity i oddany mieszkańcom sołectwa. Budzi powszechny szacunek i uznanie wśród mieszkańców.

Kudliński Leszek – sołtys wsi Jaktorowo. To nasz najmłodszy sołtys. Swą karierę sołtysa rozpoczął mając 18 lat. Obecnie został wybrany na drugą kadencję. Pracuje w zakładzie rolnym Jaktorowo. Interesuje się historią, sportem i polityką. Swym działaniem jako sołtys przyczynia się do rozwoju sołectwa.

Gidaszewski Kamil – nowy sołtys wsi Raczyn, Strzelczyki, Nadolnik. Funkcje sołtysa objął w wyborach po zmarłym niedawno ojcu. Będąc sołtysem chce kontynuować to co rozpoczął ojciec. Najważniejsze dla niego jest dobro mieszkańców. Jest rolnikiem oraz prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jańczak Agnieszka – sołtys wsi Lipa. Wybrana została na druga kadencję. Interesuję się ogrodnictwem, udziela się społecznie. Jest bardzo zaangażowana w sprawy sołectwa.

Szulc Wiesława – sołtys wsi Laskowo. Wybrana została na druga kadencję. Pracuje w przedszkolu bo bardzo kocha dzieci. W wolnej chwili lubi czytać książki. Udziela się społecznie na rzecz mieszkańców sołectwa.

Szczepara Andrzej – nowy sołtys wsi Nowy Dwór. Jako sołtys chciałby aktywnie pracować dla mieszkańców sołectwa aby przyczynić się do jego rozwoju.

Betański Franciszek – nowy sołtys wsi Szamoty, Borówki. Emeryt . Interesuje się historią. Wolny czas spędza pomagając w dużym gospodarstwie rolnym siostrzeńcowi. Próbując swych sił jako sołtys jego głównym celem jest integrowanie i aktywowanie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz sołectwa.

Sikorska Agnieszka – nowy sołtys wsi Heliodorowo. Pracuje jako sprzedawca. Interesuje się filmem i muzyką klasyczną. Jako sołtys chciałaby działać na rzecz wspólnego dobra mieszkańców oraz zająć się działaniami na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Spotkanie partnerskie w Dreźnie

W dniach 12-14.02.2019 r. w Dreźnie odbyło się coroczne spotkanie partnerskie przedstawicieli Gminy Szamocin i Grasberg. W skład delegacji z Szamocina weszli Burmistrz – Eugeniusz Kucner, Zastępca Burmistrza - Renata Młynarczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szamocinie – Iwona Kowalska i jako tłumacz Ernst Kolander. Gminę Grasberg reprezentowała Burmistrz Marion Schorfmann oraz przedstawiciele gminy Stefan Ritthaler i Kai Entelmann.

Podczas spotkania podsumowano 2018 rok oraz wymieniono się planami na 2019 r. Ustalono także program współpracy partnerskiej. Z okazji 20- lecia partnerstwa, planuje się w dniach od 5 do 8 września 2019 r. spotkanie w Grasbergu.