Dla Wszystkich chętnych, którzy chcieliby i mogliby wesprzeć finansowo udostępniamy nr. konta Waldka:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym " Słoneczko "

nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

z dopiskiem na rzecz Waldemar Przystasz 173/P

można także przekazać 1% podatku za rok 2011 wpisując w PIT nr KRS

0000186434 cel szczegółowy: Waldemar Przystasz-173/P

Koncert charytatywny "Gramy dla Waldka "PYRY" na sali Szamocińskiego Ośrodka Kultury 17 grudnia 2011 roku.

Zapraszamy również na Koncert Kolędowy w wykonaniu zespołów Szamocińskiego Ośrodka Kultury w Hali Nowa Concordia 18 grudnia 2011 roku.

Serdecznie zapraszamy!!!

DOFINANSOWANIE USŁUG DORADCZYCH ŚWIADCZONYCH

NA RZECZ ROLNIKÓW

Działalność rolnicza w całej Unii Europejskiej objęta jest od wielu lat różnymi formami wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat formy i zakres wspierania sektora rolnego ulegały zasadniczym zmianom wskutek przyjmowanych reform unijnej polityki rolnej.

W 2003 roku przeprowadzona została kolejna reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która całkowicie zmieniła zasady przyznawania dopłat dla gospodarstw rolnych.

Wprowadzono wówczas tzw. płatność jednolitą, która zastąpiła większość dotychczasowych płatności bezpośrednich, charakterystycznych dla poszczególnych sektorów produkcji rolnej. Płatność ta została oddzielona od struktury gospodarstwa i wielkości jego produkcji, i dała rolnikowi wybór w produkowaniu tego na co istnieje zapotrzebowanie na rynku, z jednoczesnym zapewnieniem osiągania przez niego określonych dochodów.

Spotkanie 7RYB - dla potencjalnych beneficjentów


Spotkanie 7RYB - dla potencjalnych beneficjentów


„Jeszcze troszeczkę i będzie Ok” – takie hasło przyświecało w ostatnich dniach rywalizacji o plac zabaw, który powstanie w Szamocinie przy ul. Górnej 1.

Zorganizowaliśmy dla Państwa w ramach projektu pt. "Przedstawiciel handlowy – nowy zawód lepsza przyszłość ",

nr projektu WND-POKL.06.01.01-30-149/10

BEZPŁATNY kurs na :

„Przedstawiciela handlowego”

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie mogą dostarczać dokumenty (dostępne na stronie www.pila6.eweb.pl) tj.:

1)       Deklarację uczestnictwa

2)       Kserokopię dowodu osobistego

Słoma do Grasberga

Przedsiębiorca z naszej partnerskiej gminy Grasberg (Niemcy) poszukuje dostawców słomy (ok 7000 ton) w dużych kostkach. Atrakcyjne propozycje cenowe. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem +48694476816