Centrum Medyczne św. Jerzego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin zapraszają mieszkanki Miasta i Gminy Szamocin na

BADANIA  PROFILAKTYCZNE  FINANSOWANE  PRZEZ  NFZ

„M A M M O G R A F I A”

bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1942 do 1961 ) które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2010 ( w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy. Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania. Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym w dniu 24 września 2011 r. (sobota) w Szamocinie ul. Plac Wolności przy przystanku PKS w godzinach: 8:15 – 12:45 i 14:00 – 18:50

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL)

W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 pod numerem: (61) 844 27 27

Pobierz ulotkę.pdf

Z A P R A S Z A J Ą    M I E S Z K A N K I                                           M I A S T A   I   G M I N Y   S Z A M O C I N


Co możemy zrobić dla bezpieczeństwa naszych dzieci?

Rusza ogólnopolski program edukacyjny o bezpieczeństwie dla Pierwszoklasistów.

 

 

Policja podaje, iż w Polsce w  2010 roku miało miejsce 4239 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 112 dzieci poniosło śmierć, a 4586 doznało obrażeń. Na szczęście tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie się utrzymuje. W stosunku do roku 2009 roku liczba wypadków zmalała o 16%. Zdaniem Policji wielką szansą na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie tylko jest edukacja dzieci i młodzieży. Przykładem kampanii profilaktyczno – edukacyjnej, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, jest program „Klub Bezpiecznego Puchatka” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji i Kuratoriów Oświaty.

W dniach 5 - 8 sierpnia w Grasbergu (Dolna Saksonia - Niemcy), przebywała delegacja mieszkańców ziemi szamocińskiej na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Szamocin Eugeniuszem Kucnerem, Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Marcinem Nowak i sekretarzem Miasta i Gminy Maciejem Nowak.

Już w sobotę 27 sierpnia 2011 kolejna zbiórka sprzętu elektronicznego.

Kliknij, aby powiększyć

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka.

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

15 września 2011r. mija termin dostarczania  zaświadczeń potwierdzających uczęszczanie dzieci do szkół ponadgimnazjalnych . Niespełnienie tego warunku skutkować będzie uchyleniem prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kontynuowania nauki w szkole.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów (dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351zł netto). Stypendium szkolne przysługuje:

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin,  Proboszcz Szamocińskiej Parafii, Sołtysi, Kółko Rolnicze w Szamocinie, Szamociński Ośrodek Kultury - zapraszają w sobotę 27 sierpnia 2011 r. na Dożynki  Gminne - Szamocin 2011 na targowisku  miejskim ul. Hallera.

Pobierz plakat.jpg