• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 126

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 153

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 224

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 145

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 204
 • Utworzono .
 • Kliknięć: 147

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

 Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Więcej…DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 131

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 135