Koncert „Operetka na wesoło” w hali „Nowa Concordia”

Chcąc zrobić przyjemność publiczności sztuki operetkowej, przygotowaliśmy koncert  w którym wiążemy świat operetki ze współczesną piosenką. Mieszanka ta stworzyła feerię żartów muzycznych, słownych i sytuacyjnych, co oprócz świetnej zabawy pokazuje, że muzyka klasyczna nie jest taka „straszna”, jak potocznie się o niej myśli. Koncert "Operetka na wesoło” była zabawna i skierowana do bardzo szerokiego grona melomanów w każdym wieku i o różnych upodobaniach muzycznych, zarówno dla miłośników  operetki jak i fanów Elvisa Presleya. W koncercie wystąpili niezwykle utalentowani artyści, obdarzeni wspaniałymi głosami i umiejętnościami aktorskimi tj., pani Karolina Garlińska oraz panowie Tomasz Raczkiewicz, Wiesław Paprzycki i Jarosław Patycki. Uczta muzyczna przygotowana przez Szamociński Ośrodek Kultury, Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin, Księdza Proboszcza Parafii Szamocin w dniu 30 stycznia 2022 roku w hali widowiskowo-sportowej „Nowa Concordia” dla mieszkańców z okazji 102 rocznicy powrotu Szamocina do macierzy. Dziękujemy wszystkim za obecność w tych trudnych czasach dla nas wszystkich.

Informacja !!!

 W związku z nowa zasadą odbioru  bioodpadów z terenu Miasta i Gminy Szamocin, każda nieruchomość zamieszkała otrzyma  brązowy kosz w celu gromadzenia tych odpadów.
By otrzymać taki kosz na bioodpady nie należy składać nowej deklaracji. 

Bioodpady  odbierane będą  wyłącznie w pojemnikach - luzem, wystawione w workach nie zostaną odebrane.

Dotychczasowy system sposobu odbierania bioodpadów - workowy zostaje zmieniony na pojemnikowy. Do końca roku 2021 cena zagospodarowania bioodpadów w workach wynosiła 150 zł/tona, wraz z nowym rokiem 2022 cena ta wzrosła do 440 zł/tona. Natomiast cena za zagospodarowanie bioodpadów luzem wynosić będzie 110zł /tonę. Wychodząc naprzeciw podwyżkom z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Szamocin  zdecydowała o zamianie worków na pojemniki.

Zmiana ta pozwoli nam utrzymać stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami niezmienną od 2 lat czyli 25 zł od mieszkańca na miesiąc. Dla porównania w sąsiednich gminach naszego powiatu opłata ta wynosi już 34 zł od jednego mieszkańca.

Podsumowując, przyjmowanie bioodpadów w jakichkolwiek workach  powoduje podniesienie kosztów zbierania, transportu i przetworzenia tego odpadu. Umieszczanie bioodpadów luzem w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach obniża koszty i ułatwia proces przetworzenia tych odpadów.

Przypominamy!  W domach jednorodzinnych mieszkańcy mogą kompostować bioodpady i odpady zielone we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym pojemniku lub do PSZOK, mogą  skorzystać z ulgi i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji (2 zł/m-c/os). Należy jednak pamiętać, że wówczas mieszkańcy nie otrzymują brązowego pojemnika.

 

 

Do pobrania :

Wniosek.pdf

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania