Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin można składać:

- oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego dzieci niepełnoletnich oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych,

- oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych,

w ramach Grantu PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Warunkiem jest, aby dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu było członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej na liście dokumentacji konkursowej.

Termin składania oświadczeń: 5 października 2021 r. – 29 października 2021 r.

Miejsce składania oświadczenia: Miejsko – Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Szamocinie, Plac Wolności 19 pokój 21.

Więcej informacji na ten temat uzyskacie państwo w linku: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty do pobrania:

 1. Oświadczenie dla rodzica, opiekuna osoby niepełnoletniej:
  https://www.gov.pl/attachment/25b8efc6-2fc9-4d17-9b9d-859abc20306f
 1. Oświadczenie dla osoby pełnoletniej:
  https://www.gov.pl/attachment/040862e6-3703-494d-96be-19e9fa06b0b2
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Spółdzielnia Socjalna „Arkadio” poszukuje chętnych do odbycia odpłatnego stażu z możliwością zatrudnienia – konieczność: status osoby niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Zgłoszenia przyjmuje Pani Prezes Spółdzielni Marta Kalupa – os. Smolary 1 w Szamocinie.

NOC SPISOWA”

 

25 września 2021 (sobota) w godz. 8:00 – 24:00


będzie możliwość spisania się


w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin

 

Informujemy, że udział


w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności


i Mieszkań jest obowiązkowy!

Spis kończy się 30 września