Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

a także osób dotkniętych przemocą w rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie

 dyżur w każdą środę w godzinach od 16.oo do 20.oo (biuro na parterze pokój nr  4 – dawne biuro MGOPS)

tel. 694 476 821 – możliwe również konsultacje telefoniczne)

pełni Iwona Michalak – Przewodnicząca Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego

Oferta jest przeznaczona dla mieszkańców gminy Szamocin, w tym szczególnie dla osób będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, a także doświadczających przemocy lub stosujących przemoc.

Celem działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego jest:
– zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz z przemocą w rodzinie;
– zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także innych uzależnień;
– zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób współuzależnionych, będących mieszkańcami gminy Szamocin.

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:
– wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
– udzielanie konsultacji i informacji o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej i     socjalnej,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
– inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
– prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,
– stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
– udzielanie informacji osobiście  i   telefonicznie,
– prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii. Oferowana pomoc jest bezpłatna.

W/w punkt będzie czynny od 21 października 2020 r. w każdą kolejną środę (wyjątkowo w dniu 21.10.br czynny od 17.oo do 21.oo)