• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Szanowni Państwo,

 Aktualnie trwają prace nad projektem „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” (RegSOC) prowadzonym przez jednostkę Politechniki Wrocławskiej - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe. Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym poprzez przygotowanie i prototypowe uruchomienie modelowej jednostki RegSOC na użytek podmiotów publicznych. Rezultaty projektu w znaczący sposób podniosą poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na wielu płaszczyznach poprzez wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym oraz atakom na podmioty publiczne objęte monitoringiem RegSOC, jak również ochronę przed zagrożeniami wewnętrznymi (ataki z wewnątrz, penetracja sieci, budowanie sieci botnet). Projekt ma umożliwić przygotowanie wzorcowego rozwiązania, następnie adaptowanego i rozszerzanego na kolejne regiony Polski. Skuteczność obrony będzie rosła wraz ze wzrostem liczby jednostek objętych ochroną. RegSOC pozwoli na wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym, zagrożeń czy incydentów, stworzy kanały i opracuje zasady komunikacji między podmiotami zaangażowanymi w budowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Jest to istotne o tyle, iż obecnie ataki komputerowe (np. DDos, APT) są niezwykle skomplikowane i obejmują znaczne obszary cyberprzestrzeni. Wymiana informacji oraz szybka i skuteczna komunikacja jest niezwykle istotna w przeciwdziałaniu i ograniczaniu zasięgu i skutków ataków.

 W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli dostosować wyniki prowadzonych prac do Państwa infrastruktury i potrzeb jednostek sektora finansów publicznych. Ankieta jest anonimowa, a udzielone odpowiedzi wykorzystane będą jedynie w celach naukowych i statystycznych. Prosilibyśmy o uzupełnienie odpowiedzi w terminie do 8 stycznia 2021 r.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XebxVjEHP06kmECtaXrie5DgVDBYkv9PtUx4YRw1KplUNzE0Uks3ODRPVlFGWUgwRDlEWDQ5VUJHOC4u

 

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 570