Uwaga Mieszkańcy Szamocina

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin - Eugeniusza Kucnera,
Rada Miejska w Szamocie zaakceptowała propozycję przeznaczenia kwoty
200 000 zł
na tzw. fundusz obywatelski.

Już po raz kolejny chcielibyśmy, aby mieszkańcy Szamocina mieli również możliwość decydowania o przeznaczeniu ustalonej kwoty na inwestycje w mieście.

Dlatego też, Burmistrz Miasta i Gminy oczekuje propozycji mieszkańców,
na co przeznaczyć kwotę 200 000 zł. w 2022 roku.

Propozycje można składać do 25 czerwca 2021 roku do 30 lipca 2021 - listownie lub osobiście w sekretariacie

Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie

Pl. Wolności 19, 64-820 Szamocin

Oczekujemy ciekawych i nowatorskich propozycji, których realizacja służyć będzie wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Szamocin.

Zgłoszenie projektu zgłosić może wyłącznie mieszkaniec lub grupa mieszkańców Szamocina,
oraz musi zawierać następujące informacje:

- nazwę zadania

- lokalizację

- opis zadania

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej

- podpis

 

Zgłoszone projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Gminy Szamocin.

W ramach funduszu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które:

  • są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2022,

  • umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców;

  • są zlokalizowane na nieruchomościach, które należą do Gminy Szamocin.

  • których szacowany koszt nie przekracza limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Głosowanie nad wyborem najlepszej propozycji potrwa

od 02 sierpnia br. do 27 sierpnia br.

poprzez wypełnienie ankiety, zamieszczonej na stronie internetowej UMiG lub poprzez osobiste oddanie głosu w siedzibie Urzędu MiG Szamocin

UWAGA: Głos może oddać tylko osoba pełnoletnia 1 raz!

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin
/-/Eugeniusz Kucner