Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

 Od 1 lipca właściciele m.in. pieców i kominków będą musieli zgłosić ten fakt do urzędu gminy. Tego dnia rusza obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czym jest CEEB?
Najnowsza nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów powołuje Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB).  CEEB jest swoistym rejestrem, źródeł energii budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. W ewidencji znajdują się i informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, również lokale usługowe i budynki publiczne.

Obowiązki właścicieli:
W związku z powyższym właściciele, zarządcy nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku. Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:
14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB, w przypadku źródeł ciepła już pracujących. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji. Deklaracje będzie można składać elektronicznie i pisemnie do burmistrza miasta i gminy. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły wysokie
 kary grzywny wymierzane na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń .

Jakie źródła ciepła trzeba będzie zgłosić?
Źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do CEEB wskazano: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gzowy, grzejnik gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Kto będzie wpisywał dane do CEEB?
W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mają znaleźć się dane, które będą pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli takie jak kontrole kominiarskie, kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, kontrole dotyczące gospodarowania ściekami czy odpadami, a nawet wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.