GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”


     Informujemy, że w związku z zawartym aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącym wspólnej realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin  został uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

     Celem Programu “Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez  dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła bądź poprawę ekektywności energetycznej budynków mieszklanych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

  • Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;

  • Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;

  • Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;

  • Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,

  • Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;

  • Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt konsultacyjny będzie przyjmował interesantów w następujących godzinach:

- we wtorki 10 00 - 15 00

- w czwartki          10 00 - 1500

    Konsultacje będą prowadzone osobiście, również po godzinach pracy

nr tel. 694 476 819

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Regiminie w  celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku:

1) Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy)– imię i nazwisko, PESEL, NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą), telefon kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail (potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta).

2) Informacje o współmałżonku Wnioskodawcy– imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL

3) Informacje o pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego– imię i nazwisko, adres zamieszkania,

4) Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy

5) Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji),

6) Numer księgi wieczystej nieruchomości,

7) Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),

8) Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy),

9) Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2],

10) W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza należy podać:

    a) powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej [m2],

    b) procent powierzchni przeznaczonej na działalność,

   c) liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwaga: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane. 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Gminnego Punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu “Czyste Powietrze” zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Szamocin.

 

Zachęcamy do korzystania z Punktu !!!