Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

 

Informuje , że w terminie do 30 lipca 2021r., złożono następujące propozycje do „Funduszu Obywatelskiego” na 2022 rok tj.

 

  1. Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 typu pickup dla jednostki OSP Szamocin do transportu łodzi oraz sprzętu ratownictwa wodnego

  2. Wypożyczalnia sprzętu wodnego wraz z przyległą infrastrukturą

  3. Budowa Pumptracka przy skateparku przy ul. Górnej

  4. Zakup i montaż zadaszenia membranowego na plac zabaw przy ul. Górnej

 

 Po zweryfikowaniu złożonych propozycji, stwierdzono, że spełniają one wymogi formalne i zostają przyjęte jako propozycje realizacji zadań „Funduszu Obywatelskiego” na rok 2022.

 Głosowanie nad wyborem najlepszej propozycji potrwa od 02 sierpnia 2021

do 27 sierpnia 2021 r. poprzez wypełnienie ankiety, zamieszczonej na stronie internetowej UMiG lub poprzez osobiste oddanie głosu w siedzibie Urzędu MiG Szamocin

 

UWAGA: Głos może oddać tylko osoba pełnoletnia będąca mieszkańcem miasta Szamocin!

Prosimy o bezbłedne wpisanie nr pesel niezbędnego do weryfikacji ważności głosowania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin


/-/Eugeniusz Kucner

Link do głosowania elektronicznego

Karta do głosowania w UMiG Szamocin.pdf