‼️‼️‼️‼️ UWAGA ‼️‼️‼️‼️
 
Informujemy, że PKS Spółka z o.o. w Pile, na mocy art. 15n Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadziła zmiany w rozkładzie jazdy: https://pkspila.pl/aktualnosci.php