• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

NOWE ZASADY ODBIORU BIOODPADÓW
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZAMOCIN

 

Od stycznia 2022 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Szamocin mają obowiązek gromadzić bioodpady w pojemnikach koloru brązowego – LUZEM. Wkrótce każda nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracją otrzyma kosz o pojemności 120 l lub 240 l, 1100 l (w  przypadku zabudowy wielorodzinnej). Do czasu dostarczenia pojemników można gromadzić bioodpady w worku, a następnie przesypać je  do otrzymanego kosza – luzem (pozbawione worków foliowych i innych opakowań z tworzyw sztucznych).

 • Do pojemnika na bioodpady wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki);skorupki jaj; drobne lub rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów; skoszoną trawę, liście kwiaty; trociny, korę drzew;
 • Bioodpady należy wrzucać do pojemnika LUZEM;
 • Odbiór bioodpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem;
 • WAŻNE: Odbiór bioodpadów odbywać się będzie  wyłącznie z pojemnika;
 • Odpady nie będą odbierane z worków. Pozostałe odpady biodegradowalne można przekazać do PSZOK;
 • Właściciel nieruchomości jako użytkownik, ma obowiązek utrzymywać pojemnik w odpowiednim stanie sanitarnym oraz technicznym.

Przypominamy!  W domach jednorodzinnych mieszkańcy mogą kompostować bioodpady i odpady zielone we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym pojemniku lub do PSZOK, mogą  skorzystać z ulgi i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji (2 zł/m-c/os).

W przypadku większej ilości odpadów BIO takich jak np.: duże gałęzie, znaczne ilości traw i liści nie mieszczących się w brązowym pojemniku można oddać LUZEM do Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  przy ul. Topolowej 20 w Szamocinie (piątek: 1400-2000, sobota 900-1500).

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 142