Informacja !!!

 W związku z nowa zasadą odbioru  bioodpadów z terenu Miasta i Gminy Szamocin, każda nieruchomość zamieszkała otrzyma  brązowy kosz w celu gromadzenia tych odpadów.
By otrzymać taki kosz na bioodpady nie należy składać nowej deklaracji. 

Bioodpady  odbierane będą  wyłącznie w pojemnikach - luzem, wystawione w workach nie zostaną odebrane.

Dotychczasowy system sposobu odbierania bioodpadów - workowy zostaje zmieniony na pojemnikowy. Do końca roku 2021 cena zagospodarowania bioodpadów w workach wynosiła 150 zł/tona, wraz z nowym rokiem 2022 cena ta wzrosła do 440 zł/tona. Natomiast cena za zagospodarowanie bioodpadów luzem wynosić będzie 110zł /tonę. Wychodząc naprzeciw podwyżkom z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Szamocin  zdecydowała o zamianie worków na pojemniki.

Zmiana ta pozwoli nam utrzymać stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami niezmienną od 2 lat czyli 25 zł od mieszkańca na miesiąc. Dla porównania w sąsiednich gminach naszego powiatu opłata ta wynosi już 34 zł od jednego mieszkańca.

Podsumowując, przyjmowanie bioodpadów w jakichkolwiek workach  powoduje podniesienie kosztów zbierania, transportu i przetworzenia tego odpadu. Umieszczanie bioodpadów luzem w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach obniża koszty i ułatwia proces przetworzenia tych odpadów.

Przypominamy!  W domach jednorodzinnych mieszkańcy mogą kompostować bioodpady i odpady zielone we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym pojemniku lub do PSZOK, mogą  skorzystać z ulgi i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji (2 zł/m-c/os). Należy jednak pamiętać, że wówczas mieszkańcy nie otrzymują brązowego pojemnika.