Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Zgodnie z uchwałą XXXIII/322/22 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zawiadamiam, iż wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulega zmianie i od dnia 1 stycznia 2023 r.
stawka na jednego mieszkańca wynosi 33 zł miesięcznie,
a w przypadku gromadzenia bioodpadów w kompostowniku przydomowym - 31 zł miesięcznie.
  • Utworzono .
  • Kliknięć: 254