• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Budowa drogi  dojazdowej  do gruntów rolnych 

 zadanie: „Budowa infrastruktury drogowej od ul. Łąkowej do ul. Marcinkowskiego w Szamocinie”

Długość drogi 800  m

Szerokość  drogi 5 m

 Zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr 4/2023 z dnia 27.04.2023 r. oraz umową nr 327/2023 z dnia 28.07.2023 r. z zadania jednorocznego.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania – 3. 278 882, 65

Kwota  uzyskanej dotacji z budżetu Województwa  Wielkopolskiego - 320 750,00 zł

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 67