Dla Wszystkich chętnych, którzy chcieliby i mogliby wesprzeć finansowo udostępniamy nr. konta Waldka:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym " Słoneczko "

nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

z dopiskiem na rzecz Waldemar Przystasz 173/P

można także przekazać 1% podatku za rok 2011 wpisując w PIT nr KRS

0000186434 cel szczegółowy: Waldemar Przystasz-173/P