Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

ogłasza konkurs na realizację zadań własnych

Miasta i Gminy Szamocin

Nabór wniosków ofertowych na konkurs o realizacje zadań z zakresów:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki i tradycji

Oferty można składać pocztą lub osobiście do  31 stycznia 2012 do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie przy ul. Plac wolności 19

Pełen tekst ogłoszenia jest dostępny w plikach poniżej :

Oferty można składać pocztą lub osobiście do  31 stycznia 2012 do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie przy ul. Plac wolności 19

Pełen tekst ogłoszenia jest dostępny w plikach poniżej :


-Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szamocin

Zarządzenie nr 1/2011.pdf

-Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 2/2011.pdf

-Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie kultury, sztuki i tradycji.

Zarządzenie nr 3/2011.pdf

-Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 4/2011.pdf

-Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 5/2011.pdf

-Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania Gminy Szamocin w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Zarządzenie nr 6/2011.pdf

-Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Szamocin w 2012 roku.

Zarządzenie nr 7/2011.pdf