Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

STYPENDIA SZKOLNE

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin w sprawie możliwości ubiegania się o stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów (dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351zł netto).

 

Stypendium szkolne przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

d)słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendia szkolne nie przysługują studentom

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w biurze nr 5 w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie, ul. Pl. Wolności 19.  Termin składania wniosków od 01 września 2012r. do 15 września 2012r. – dla uczniów szkół, do 15 października 2012r.- dla słuchaczy kolegiów.

Od dnia 20 sierpnia 2012r. będą dostępne wnioski.