• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

SZAMOCIN W WARSZAWIE”

To tytuł projektu Szamocińskiego Ośrodka Kultury realizowanego w ramach tzw.małych projektów przyczyniających się do osiągnięcia celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania- Stowarzyszenia „DOLINA NOTECI”. Projekt został zakwalifikowany i przyjęty do realizacji po konkursowym naborze ogłoszonym przez LGD jesienią 2011 r.

Głównym celem projektu była poprawa jakości życia na obszarze objętym LSR. Projekt polegał na zorganizowaniu udziału amatorskich zespołów artystycznych z gminy Szamocin w ogólnopolskim festiwalu twórczości artystycznej seniorów w Warszawie. Był to XI Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniorów, organizowany przez warszawski Dom Kultury „ZACISZE” na Targówku. Do Warszawy, w dniach 26-30 stycznia 2012 roku wyjechała z Szamocina 40 osobowa grupa uczestników. Stanowili ją członkowie zespołów: „Notecianie” z Lipiej Góry pod kierownictwem pana Marcina Mendlika, „Babie Lato” i „Pogodna Jesień” pod kierownictwem pani Marii Zdunek oraz Teatr „44” pod kierownictwem pana Jana Kajrysa.

Oprócz zespołów, w szamocińskiej delegacji byli członkowie szamocińskiego Koła PZERiI z prezesem , panem Tadeuszem Wiśniewskim na czele oraz szamociński krajoznawca pan Andrzej Kruszyna. Program pobytu w Warszawie przewidywał głównie udział w festiwalu oraz spotkania studyjne i działania autopromocyjne działalności Szamocińskiego Ośrodka Kultury i Gminy Szamocin w powiązaniu z LSR LGD „Dolina Noteci”. Pierwszego dnia pobytu, w godzinach popołudniowych w czwartek 26 stycznia w Domu Kultury „Zacisze” Szamocinianie spotkali się z Warszawianami. Była to forma odpowiedzi na wcześniej realizowany w październiku 2011 roku, we współpracy przez zaprzyjaźnione ze sobą : DK „Zacisze” z Warszawy, DK w Szamocinie i WDK w Lipiej Górze, projekt „Szwajcaria Chodzieska” . Do reprezentacji Szamocina dołączył zaproszony przez liderów grupy pan Adam Sławiński- znany muzyk i kompozytor, który urodził się w Szamocinie, a od 1953 roku mieszka i tworzy w Warszawie. Warszawiaków reprezentowali: pracownicy DK „Zacisze, studenci działającego przy DK „Zacisze” Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie zespołu wokalnego „Zaciszańska Nuta”, druhowie z Chóru „Zacisze”, lokalni liderzy PZERiI. Spotkanie poprowadzili pani Bożenna Dydek i pan Henryk Lejba – dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji. Pani Bożenna najpierw oprowadziła gości po pracowniach, salkach i galeriach, gdzie w tym czasie seniorzy- najwdzięczniejsi klienci każdej instytucji kultury, brali udział w zajęciach, prezentowali swoje umiejętności i efekty swojej pracy. Po tym, w funkcjonalnej sali widowiskowej, gospodarze i goście na przemian prezentowali realizujące i spełniające się artystycznie zespoły i osobowości. Szamocinianie rozpoczęli prezentację żywo odbieranym,,owacyjnie nagrodzonym brawami i bardzo dobrze zagranym przez Teatr 44, osadzonym we współczesnych realiach i czasie, interesującym spektaklem Jerzego Stępnia pt. „Maria i koty” w reżyserii Jana Kajrysa. W czasie prezentacji działalności UTW działającego przy DK „Zacisze” okazało się, że pierwowzór głównej bohaterki, prof. Maria Szyszkowska prowadziła niedawno zajęcia ze studentami w sali , w której wystąpili szamocińscy aktorzy. Z repertuarem ludowych pieśni pałuckich i wielkopolskich wystąpił w strojach regionalnych zespół folklorystyczny „Babie Lato”, wzbudzając uznanie i zainteresowanie u samego Mistrza Adama Sławińskiego, który zachwycony formą i treścią prezentowanej ludowej muzyki wspominał okoliczności i potrzebę inspiracji przy pisaniu muzyki do filmu „Najdłuższa wojna współczesnej Europy”. Teatr seniorski „Pogodna Jesień” zaprezentował się w repertuarze kabaretowym prezentując, wywołujące u publiczności salwy radosnego śmiechu,przezabawne skecze. „Babie Lato” i „Pogodną Jesień” przygotowała do występów pani Maria Zdunek. Artystyczne prezentacje Szamocinian zakończył owacyjnie przyjęty koncert zespołu wokalnego „Notecianie” z Lipiej Góry pod kierownictwem pana Marcina Mendlika.

Jeden z utworów śpiewany przez zespół został nagrany i zmiksowany przez obsługujących spotkanie akustyków i zagrany podczas tańców integracyjnych na zakończenie spotkania. W kuluarach prowadzono ważne rozmowy na temat funkcjonowania UTW w warunkach DK „Zacisze” oraz działalności PZERiI. Wymieniano doświadczenia dotyczące animacji ruchu seniorskiego, z myślą o przeniesieniu niektórych dobrych praktyk na teren Gminy Szamocin. Pan Andrzej Kruszyna promował swój esej turystyczno – krajoznawczy ”Pieszo, rowerem i samochodem po Szamocinie i okolicy”, a członkowie szamocińskiej delegacji starali się porozmawiać z panem Adamem Sławińskim, zdobyć jego autograf i zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie. Szamocińsko- warszawskie, czwartkowe spotkanie zakończyła wymiana materiałów promocyjnych o Gminie Szamocin i Powiecie Chodzieskim. Wydarzenie udokumentowano wspólną, pamiątkową fotografią.

Galeria zdjęć :

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 3147