CHROŃMY PSZCZOŁY !!!

Szanowny Rolniku!!!

Wzorem lat ubiegłych wspólnie z Kołem Pszczelarzy w Szamocinie, uprzejmie proszę rolników prowadzących na własny rachunek zabiegi ochrony roślin o przestrzeganie elementarnych i humanitarnych zasad ochrony pszczół przed zatruciami.Mając do dyspozycji własny opryskiwacz i szeroki wybór chemicznych środków ochrony można pogodzić wspólne interesy to znaczy chronić ginące pszczoły i wykonywać z pełnym skutkiem opryski. Wystarczy dobra wola rolnika i zachowanie następujących zasad:

1. Nie opryskiwać plantacji z kwitnącymi chwastami.

2. Nie opryskiwać plantacji kwitnących.

3. Opryski prowadzić po godzinach lotu pszczół ( pod wieczór w godz. 18.00 - 19.00 ) rezygnując z zabiegów w godzinach największego lotu pszczół. Stosowanie zabiegów na noc przynosi najlepsze efekty w ochronie i nie truje owadów zapylających.

4. Uwzględnić sąsiedztwo kwitnących plantacji - ogrodów oraz kierunek wiatrów ( chodzi o znoszenie cieczy roboczej, a w związku z tym podtruwanie nektaru ).

5. Dobrać środki o możliwie krótkim okresie prewencji, szczególnie w przypadkach środków owadobójczych. Przy okazji warto pamiętać, że każdy zabieg w momencie wykonywania jest trujący. Dotyczy to również nawożenia dolistnego z opryskiwaczy.

Szanowni Rolnicy, chrońcie pszczoły, gdyż one między innymi przyczyniają się do wzrostu Waszych plonów. Będziemy bardzo wdzięczni za przyjęcie naszej prośby i jej realizację, a to pozwoli uniknąć zbędnych konfliktów i zatrucia pszczół. Powodem do troski o utrzymanie przy życiu pszczół na terenie naszej gminy jest gwałtowny spadek liczby rodzin pszczelich spowodowany wytruciami i chorobami, zwłaszcza warrozą.