Drodzy mieszkańcy!!!

Do chwili otrzymania worków do segregacji, odpady odbierane będą jako zmieszane odpady komunalne. Terminy wywozu odpadów komunalnych z Waszych nieruchomości zostały szczegółowo przedstawione w harmonogramie odbioru odpadów dla Gminy Szamocin. Harmonogram który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Szamocin w najbliższym czasie zostanie dostarczony wszystkim właścicielom nieruchomości.