Z powodu awarii łączy telefonicznych

prosimy o kontakt na numer

komórkowy sekretariatu 694476821