Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie informuje, że po spełnieniu określonych kryteriów istnieje możliwość objęcia Państwa dziecka/dzieci pomocą w postaci bezpłatnych posiłków w szkole.

Podstawowym kryterium kwalifikującym do przyznania obiadów lub kanapek jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego, które wynosi 771,00 zł netto na osobę.

Do dochodów zalicza się dochody rodziców z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku i są to m.in.: wynagrodzenie z pracy (zaświadczenie ze wszystkimi składnikami), renta (ostatnia decyzja ZUS), zasiłek rodzinny i dodatki do niego, zasiłek pielęgnacyjny, dochody z gospodarstwa rolnego (decyzja od podatku na 2017 r. oraz potwierdzenie opłacenia składek KRUS), osoby bezrobotne (zaświadczenie z PUP potwierdzające fakt zarejestrowania się jako osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych), alimenty.

Do dochodu nie wlicza się 500+.

Ponadto wymagany jest pisemny wniosek rodzica/opiekuna o przyznanie dożywiania.

Przy spełnieniu kryterium dochodowego wydawane są decyzje
o przyznaniu posiłków od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do końca roku szkolnego.

 

                Zachęcamy do składania wniosków.