12 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy , Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin – Eugeniusz Kucner, uroczyście przekazał 5 jednostkom OSP sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu IIIB Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem” i polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych przy udzielaniu pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach pozyskanych środków jednostki :

 OSP Szamocin , OSP Lipa-Nowy Dwór, OSP Lipia Góra, OSP Heliodorowo i OSP Laskowo otrzymały :

- torbę ratowniczą-zestaw PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną – cena brutto - 4.137,00 zł (1 szt.)

- defibrylator AED PLUS z elektrodą CPRD i PEDI PADZ II –  cena brutto 4.365,90 zł  (1 szt.)

- maszt oświetleniowy SOLARIS LITE 16 K 22 A (2 szt) – cena brutto za 1 szt.3.709,19 zł ,

- parawan ochronny do zabezpieczenia miejsca wypadku – cena brutto 1.338,54 zł (1 szt.),

- detektor prądu przemiennego HOT STICK –  cena brutto za 1 szt. 2.066,40 zł  (5 szt.)

- zestaw bloków i klinów LSS 1 – cena brutto za 1 szt. 1.356,08 zł ( 2 szt.)

Koszt całego zadania wyniósł 30.303,96 zł – z tego 99 % dofinansowania z ze Środków Funduszu Sprawiedliwości , wkład własny 1 % .

 

W przekazaniu sprzętu oprócz Burmistrza uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz z ramienia  UMIG Szamocin –podinspektor Iwona Bieniek.

Pozyskany sprzęt niewątpliwie przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Szamocin .