Gmina Szamocin w miesiącu sierpniu przystępuje do realizacji zadnia pn.: „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”. Zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony, który wyłoni wykonawcę zadania. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na maj 2020.

Wykonawca będzie miał obowiązek:

- opracowania projektów ogniw fotowoltaicznych,

- opracowania ekspertyzy wytrzymałościowej konstrukcji dachowej na budynku,

- wykonania instalacji fotowoltaicznych,

- dokonania sprawdzenia szczelności pokrycia dachowego,

- przygotowania dokumentacji odbiorowej,

- wypełnienia wniosku do Enea Operator sp. z o.o., w celu podłączenia instalacji do sieci.

Gmina Szamocin powoła również inspektora nadzoru, który będzie sprawdzał m.in.:

- opracowaną dokumentację wykonawczą,

- montaż konstrukcji nośnej pod panele,

- montaż tras kablowych i okablowania,

- montaż modułów fotowoltaicznych i falowników,

- dokumentację powykonawczą.

 

W wyniku postępowania przetargowego, w miesiącu wrzesień 2019 r., będzie znana kwota całego zadania oraz kwota kosztu montażu urządzeń na każdej nieruchomości. Po podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną sporządzone aneksy ze wszystkimi uczestnikami inwestycji, w których będzie uaktualniona data zapłaty przez właścicieli nieruchomości na konto Gminy Szamocin. Zakładany termin zapłaty to 31.10.2019 r.