W ostatnim czasie stwierdzono wzrost podań o przyjęcie do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie. Zaznaczyć należy, że trwająca rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy nie wpłynie na ilość zatrudnionych pracowników.

Głównym celem realizowanej inwestycji jest poprawa warunków obsługi interesantów przez pracowników administracji samorządowej. W nowej części Urzędu, część biur przeznaczona zostanie dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty.

Rozwiązania architektoniczne pozwolą osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na bezproblemowe poruszanie się po urzędzie, oraz korzystanie z przystosowanych sanitariatów. Przy garażach zainstalowana zostanie winda zewnętrzna do wózków inwalidzkich, umożliwiająca dostęp na I piętro od strony ul. Górnej.

Na chwilę obecną trwają prace związane z instalacją CO, układaniem glazury, oraz roboty wykończeniowe.

Po zakończeniu inwestycji dostęp do budynku urzędu możliwy będzie zarówno od ul. Plac Wolności jak i od strony ul. Górnej. W związku z tym trwają prace związane z budową dojazdu i parkingu.

W ramach programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamocin zostały wykonane 2 projekty budowlane. Jeden dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej (932 m) oraz sieci wodociągowej w ul. Piaskowej, ul. Noteckiej i ul. Łącznej (1060 m) a drugi budowy sieci kanalizacji sanitarnej (731 m) i sieci wodociągowej (614 m) w ul. Rolnej. Łącznie zostanie wybudowane ponad 1,5 kilometra sieci wodociągowej oraz ponad 1,5 kilometra sieci kanalizacji sanitarnej. W grudniu 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej złożył w Starostwie Powiatowym w Chodzieży wnioski o wydanie pozwoleń na budowę dla obu inwestycji. Planowany termin realizacji zadań to lata 2018-2019.

Ruszył kolejny etap prac przy rozbudowie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie. Obecnie trwają roboty tynkarskie.

Po blisko dwóch miesiącach od rozpoczęcia prac przy rozbudowie Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie, widać postępy. Według zapewnień wykonawcy,do końca lipca ułożone zostaną płyty stropowe nad pierwszą kondygnacją.

Gmina Szamocin wystąpiła z zapytaniem do spółki BGK Nieruchomości co do podjęcia współpracy w ramach inwestycji Mieszkanie Plus. Powyższa spółka jest odpowiedzialna za pilotaż Mieszkania Plus. W dniu 22.05.2017 r. otrzymaliśmy informację zwrotną w której jesteśmy proszeni o wypełnienie ankiety nt. potencjalnych lokalizacji w programie Mieszkanie Plus. Podjęte działanie  ma na celu zmniejszenie deficytu mieszkaniowego występującego na terenie naszej Gminy.

 

W maju br rozpoczęła się rozbudowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie.
Dzięki inwestycji, przedszkole powiększone zostanie o 3 sale dydaktyczne dla 75 dzieci, oraz salę do ćwiczeń z zapleczem socjalno – technicznym.
Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Szamocin, odpowiadając tym samym na deficyt miejsc w przedszkolach na terenie gminy.
Ponad to, zwiększy się komfort nauczania i poprawione zostaną warunki lokalowe.
Całkowita wartość inwestycji przekracza 2 mln zł. a termin jej zakończenia planowany jest na czerwiec 2018 roku.

Trwa rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie. Obecnie trwają prace związane z konstrukcją dachową.

W pierwszej połowie maja zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych na ul. Górnej w Szamocinie. Rekultywacja, równanie, niwelacja terenu i założenie trawnika dotyczyło powierzchni 7200 m2. Teren wzbogacony został w drzewostan klonów, platanów i dębów. Powyższe zwiększy atrakcyjność tego rejonu miasta.

„Zagospodarowanie  terenów  zielonych w  pasie drogowym  na ul. Górnej i os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie”

Po zakończonej inwestycji drogowej na ul. Górnej i os. Ks Kusztelaka przystąpiliśmy do zadania pod nazwą „Zagospodarowanie  terenów  zielonych w  pasie drogowym  na ul. Górnej i os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie”. Zadanie podzielone było na dwa etapy. Jeden obejmował obsadzenie roślinami ozdobnymi pasów zieleni wzdłuż dróg, drugi obsadzenia skarp przy budynku ul. Górna 2 oraz skarpy wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej.

 

1.Zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym ul. Górna i os. Ks. Kusztelaka  ok 3500 m²  - 1 szt/m²=3500 szt

Krzewy liściaste : krzewuszka, trzmielina, derenie, ostrokrzew, irga,  tawuły japońskie, suchodrzew, jałowiec.  

Wyrównanie i plantowanie  terenu pod nasadzenia 

2. Skarpa mała około 300 m²,  skarpa duża około 1760 m²

Razem 2060 m² w tym 30%  jałowce = 620 szt , 70%, irga =1450 szt

Łączna ilość nasadzeń  wyniosła  5570 szt

Koszty zadania wynoszą :

- materiał : 35000zł

- robocizna : 11200zł

Łączna kwota : 46200zł  netto 49896zł brutto