• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Inwestycje w gminie

 • Kliknięć: 933

 • Kliknięć: 738

 • Kliknięć: 736

 • Kliknięć: 1591

 • Kliknięć: 1780

 • Kliknięć: 1466

 Ścieżka turystyczna wraz z tarasami widokowymi przy jeziorze Siekiera w Szamocinie - już otwarta!

Inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżki turystycznej o długości  564m. Trasa przebiegu ścieżki turystycznej przebiega wzdłuż jeziora Siekiera. Ścieżka o szerokości 2m z tarasami widokowymi z wierzchnią warstwą z kruszywa mineralnego. Realizacja inwestycji pozwoli turystom i mieszkańcom na pieszą wędrówkę wokół jeziora z możliwością odpoczynku na tarasach widokowych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 670 000zł, z czego wnioskowana kwota pomocy to 300 000zł.

 • Kliknięć: 1402

W ostatnim czasie stwierdzono wzrost podań o przyjęcie do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie. Zaznaczyć należy, że trwająca rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy nie wpłynie na ilość zatrudnionych pracowników.

Głównym celem realizowanej inwestycji jest poprawa warunków obsługi interesantów przez pracowników administracji samorządowej. W nowej części Urzędu, część biur przeznaczona zostanie dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty.

Rozwiązania architektoniczne pozwolą osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na bezproblemowe poruszanie się po urzędzie, oraz korzystanie z przystosowanych sanitariatów. Przy garażach zainstalowana zostanie winda zewnętrzna do wózków inwalidzkich, umożliwiająca dostęp na I piętro od strony ul. Górnej.

Na chwilę obecną trwają prace związane z instalacją CO, układaniem glazury, oraz roboty wykończeniowe.

Po zakończeniu inwestycji dostęp do budynku urzędu możliwy będzie zarówno od ul. Plac Wolności jak i od strony ul. Górnej. W związku z tym trwają prace związane z budową dojazdu i parkingu.

 • Kliknięć: 1287

 • Kliknięć: 1232

W ramach programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamocin zostały wykonane 2 projekty budowlane. Jeden dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej (932 m) oraz sieci wodociągowej w ul. Piaskowej, ul. Noteckiej i ul. Łącznej (1060 m) a drugi budowy sieci kanalizacji sanitarnej (731 m) i sieci wodociągowej (614 m) w ul. Rolnej. Łącznie zostanie wybudowane ponad 1,5 kilometra sieci wodociągowej oraz ponad 1,5 kilometra sieci kanalizacji sanitarnej. W grudniu 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej złożył w Starostwie Powiatowym w Chodzieży wnioski o wydanie pozwoleń na budowę dla obu inwestycji. Planowany termin realizacji zadań to lata 2018-2019.

 • Kliknięć: 1323

 • Kliknięć: 1163