• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 4

Inwestycje w gminie

Ruszył kolejny etap prac przy rozbudowie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie. Obecnie trwają roboty tynkarskie.

 • Kliknięć: 1283
Po blisko dwóch miesiącach od rozpoczęcia prac przy rozbudowie Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie, widać postępy. Według zapewnień wykonawcy,do końca lipca ułożone zostaną płyty stropowe nad pierwszą kondygnacją.
 • Kliknięć: 1420

Gmina Szamocin wystąpiła z zapytaniem do spółki BGK Nieruchomości co do podjęcia współpracy w ramach inwestycji Mieszkanie Plus. Powyższa spółka jest odpowiedzialna za pilotaż Mieszkania Plus. W dniu 22.05.2017 r. otrzymaliśmy informację zwrotną w której jesteśmy proszeni o wypełnienie ankiety nt. potencjalnych lokalizacji w programie Mieszkanie Plus. Podjęte działanie  ma na celu zmniejszenie deficytu mieszkaniowego występującego na terenie naszej Gminy.

 

 • Kliknięć: 1608

W maju br rozpoczęła się rozbudowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie.
Dzięki inwestycji, przedszkole powiększone zostanie o 3 sale dydaktyczne dla 75 dzieci, oraz salę do ćwiczeń z zapleczem socjalno – technicznym.
Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Szamocin, odpowiadając tym samym na deficyt miejsc w przedszkolach na terenie gminy.
Ponad to, zwiększy się komfort nauczania i poprawione zostaną warunki lokalowe.
Całkowita wartość inwestycji przekracza 2 mln zł. a termin jej zakończenia planowany jest na czerwiec 2018 roku.

 • Kliknięć: 1447

Trwa rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie. Obecnie trwają prace związane z konstrukcją dachową.

 • Kliknięć: 1736

W pierwszej połowie maja zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych na ul. Górnej w Szamocinie. Rekultywacja, równanie, niwelacja terenu i założenie trawnika dotyczyło powierzchni 7200 m2. Teren wzbogacony został w drzewostan klonów, platanów i dębów. Powyższe zwiększy atrakcyjność tego rejonu miasta.

 • Kliknięć: 1616

„Zagospodarowanie  terenów  zielonych w  pasie drogowym  na ul. Górnej i os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie”

Po zakończonej inwestycji drogowej na ul. Górnej i os. Ks Kusztelaka przystąpiliśmy do zadania pod nazwą „Zagospodarowanie  terenów  zielonych w  pasie drogowym  na ul. Górnej i os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie”. Zadanie podzielone było na dwa etapy. Jeden obejmował obsadzenie roślinami ozdobnymi pasów zieleni wzdłuż dróg, drugi obsadzenia skarp przy budynku ul. Górna 2 oraz skarpy wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej.

 

1.Zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym ul. Górna i os. Ks. Kusztelaka  ok 3500 m²  - 1 szt/m²=3500 szt

Krzewy liściaste : krzewuszka, trzmielina, derenie, ostrokrzew, irga,  tawuły japońskie, suchodrzew, jałowiec.  

Wyrównanie i plantowanie  terenu pod nasadzenia 

2. Skarpa mała około 300 m²,  skarpa duża około 1760 m²

Razem 2060 m² w tym 30%  jałowce = 620 szt , 70%, irga =1450 szt

Łączna ilość nasadzeń  wyniosła  5570 szt

Koszty zadania wynoszą :

- materiał : 35000zł

- robocizna : 11200zł

Łączna kwota : 46200zł  netto 49896zł brutto

 • Kliknięć: 1738

Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie

 Realizacja zadania  Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Ks. Kusztelaka Szamocinie jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą  Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 Projekt został zrealizowany w 2016r.

 Wartość projektu: 1.949.033,06 PLN

 Wysokość dotacji z budżetu państwa: 974.516 PLN


 • Kliknięć: 2273

Dobiegły końca prace remontowo-budowlane na terenie placu zabaw.

Dokonano już oficjalnego odbioru, a 6 grudnia br. o 15:30 najmłodsi mieszkańcy naszego miasta oficjalnie otworzą swoje Podwórko NIVEA

na ul. Marcinkowskiego.

 Ten nowoczesny plac zabaw wykonany jest w kształcie elipsy. Dzieci mogą korzystać z wielu atrakcyjnych urządzeń zabawowych jak: zjeżdżalnia ze ścianką, tunelem, zegarem i kołem fortuny, sprężynowca NIVEA, huśtawki bocianie gniazdo, huśtawki ważki podwójnej, karuzeli tarczowej z siedziskami, tablicy do rysowania, piaskownicy z daszkiem, stolika do piaskownicy, namiotu linarium, przeplatanki figury, multi wspinaczki, gry w klasy oraz skakanki.

Ponadto plac został wyposażony jest w ławki, stojak rowerowy i kosze do segregacji odpadów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do wspólnej zabawy

 • Kliknięć: 1808

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  W SWOBODZIE

 

Przebudowana została  droga gminna we wsi Swoboda, stanowiąca drogę dojazdową do gruntów rolnych o długości 700m i szerokości 4,5 m Droga  stanowi   dojazd  do gruntów rolnych oraz  dojazd do kilku nieruchomości.

 Droga  gruntowa  stała się   droga  asfaltowa  i  połączyła się  z istniejąca  droga   asfaltową w tej samej wsi.  Przebudowa drogi polegała na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji poprzez wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego warstwą z kruszywa łamanego oraz ułożeniu warstwy wiążącej i  ścieralnej z betonu asfaltowego.

Wartość  tej inwestycji  wynosi 217848,20 zł

Gmina Szamocin zrealizowała zadanie przy  udziale środków  Województwa  Wielkopolskiego  w kwocie 181000  zł.

 

 

 

 

 

 

Wartość pomocy  finansowej  wynosi 83,09 %, bez  niej  realizacja tego zadania byłaby niemożliwa.   

 • Kliknięć: 2585

W Szamocinie trwa budowa dróg gminnych na ul.Górnej i  os. Ks.Kusztelaka.

Zadanie, którego całkowity koszt wynosi blisko 2 mln. zł, polega na remoncie istniejącego odcinka drogi oraz budowie nowych dróg, które dotychczas były drogami gruntowymi. Długość nowych nawierzchni to łącznie 1,5 km i 10 skrzyżowań. Oprócz tego powstaje ponad 250 m ciąg rowerowy. Całość zostanie oświetlona oraz na całym odcinku dróg wykonana będzie kanalizacja deszczowa. Nawierzchnię stanowi - beton asfaltowy oraz kostka brukowa.

Więcej…W Szamocinie trwa budowa dróg gminnych na ul.Górnej i os. Ks.Kusztelaka.

 • Kliknięć: 2676