Trwa rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie. Obecnie trwają prace związane z konstrukcją dachową.

W pierwszej połowie maja zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych na ul. Górnej w Szamocinie. Rekultywacja, równanie, niwelacja terenu i założenie trawnika dotyczyło powierzchni 7200 m2. Teren wzbogacony został w drzewostan klonów, platanów i dębów. Powyższe zwiększy atrakcyjność tego rejonu miasta.

„Zagospodarowanie  terenów  zielonych w  pasie drogowym  na ul. Górnej i os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie”

Po zakończonej inwestycji drogowej na ul. Górnej i os. Ks Kusztelaka przystąpiliśmy do zadania pod nazwą „Zagospodarowanie  terenów  zielonych w  pasie drogowym  na ul. Górnej i os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie”. Zadanie podzielone było na dwa etapy. Jeden obejmował obsadzenie roślinami ozdobnymi pasów zieleni wzdłuż dróg, drugi obsadzenia skarp przy budynku ul. Górna 2 oraz skarpy wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej.

 

1.Zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym ul. Górna i os. Ks. Kusztelaka  ok 3500 m²  - 1 szt/m²=3500 szt

Krzewy liściaste : krzewuszka, trzmielina, derenie, ostrokrzew, irga,  tawuły japońskie, suchodrzew, jałowiec.  

Wyrównanie i plantowanie  terenu pod nasadzenia 

2. Skarpa mała około 300 m²,  skarpa duża około 1760 m²

Razem 2060 m² w tym 30%  jałowce = 620 szt , 70%, irga =1450 szt

Łączna ilość nasadzeń  wyniosła  5570 szt

Koszty zadania wynoszą :

- materiał : 35000zł

- robocizna : 11200zł

Łączna kwota : 46200zł  netto 49896zł brutto

Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie

 Realizacja zadania  Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Ks. Kusztelaka Szamocinie jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą  Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 Projekt został zrealizowany w 2016r.

 Wartość projektu: 1.949.033,06 PLN

 Wysokość dotacji z budżetu państwa: 974.516 PLN


Dobiegły końca prace remontowo-budowlane na terenie placu zabaw.

Dokonano już oficjalnego odbioru, a 6 grudnia br. o 15:30 najmłodsi mieszkańcy naszego miasta oficjalnie otworzą swoje Podwórko NIVEA

na ul. Marcinkowskiego.

 Ten nowoczesny plac zabaw wykonany jest w kształcie elipsy. Dzieci mogą korzystać z wielu atrakcyjnych urządzeń zabawowych jak: zjeżdżalnia ze ścianką, tunelem, zegarem i kołem fortuny, sprężynowca NIVEA, huśtawki bocianie gniazdo, huśtawki ważki podwójnej, karuzeli tarczowej z siedziskami, tablicy do rysowania, piaskownicy z daszkiem, stolika do piaskownicy, namiotu linarium, przeplatanki figury, multi wspinaczki, gry w klasy oraz skakanki.

Ponadto plac został wyposażony jest w ławki, stojak rowerowy i kosze do segregacji odpadów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do wspólnej zabawy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  W SWOBODZIE

 

Przebudowana została  droga gminna we wsi Swoboda, stanowiąca drogę dojazdową do gruntów rolnych o długości 700m i szerokości 4,5 m Droga  stanowi   dojazd  do gruntów rolnych oraz  dojazd do kilku nieruchomości.

 Droga  gruntowa  stała się   droga  asfaltowa  i  połączyła się  z istniejąca  droga   asfaltową w tej samej wsi.  Przebudowa drogi polegała na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji poprzez wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego warstwą z kruszywa łamanego oraz ułożeniu warstwy wiążącej i  ścieralnej z betonu asfaltowego.

Wartość  tej inwestycji  wynosi 217848,20 zł

Gmina Szamocin zrealizowała zadanie przy  udziale środków  Województwa  Wielkopolskiego  w kwocie 181000  zł.

 

 

 

 

 

 

Wartość pomocy  finansowej  wynosi 83,09 %, bez  niej  realizacja tego zadania byłaby niemożliwa.   

W Szamocinie trwa budowa dróg gminnych na ul.Górnej i  os. Ks.Kusztelaka.

Zadanie, którego całkowity koszt wynosi blisko 2 mln. zł, polega na remoncie istniejącego odcinka drogi oraz budowie nowych dróg, które dotychczas były drogami gruntowymi. Długość nowych nawierzchni to łącznie 1,5 km i 10 skrzyżowań. Oprócz tego powstaje ponad 250 m ciąg rowerowy. Całość zostanie oświetlona oraz na całym odcinku dróg wykonana będzie kanalizacja deszczowa. Nawierzchnię stanowi - beton asfaltowy oraz kostka brukowa.

Wodociąg bez kopania!

            W dniu 14.12.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji pn.: "Sieć wodociągowa Lipia Góra - Heliodorowo wraz z przyłączami". W ramach inwestycji wybudowano wodociąg o długości około 1,4 km łączący miejscowości Heliodorowo - Lipia Góra.Dzięki przeprowadzonej inwestycji miejscowość Lipia Góra zyskała możliwość dostaw wody z hydroforni w Heliodorowie co znacząco może poprawić jakość dostaw wody zwłaszcza w okresie letnim gdzie wydajność hydroforni w Lipie, która dostarcza wodę między innymi do Lipiej Góry przestała być wystarczająca. Na uwagę zasługuje również metoda przewiertu sterowanego, w której został wybudowany wodociąg. Obecnie jest to najnowocześniejsza technologia budowy infrastruktury podziemnej. Dzięki czemu można było uniknąć rozkopania drogi co wiązało się ze znacznie mniejszymi uciążliwościami dla jej użytkowników w trakcie wykonywania prac budowlanych. Koszt inwestycji to około 150 tys. zł.

 

W drugiej połowie stycznia br. ruszyły długo oczekiwane prace związane z budową pomostów wraz zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim w Szamocinie. Przypomnijmy, 30 września 2014 r.

Przebudowa promenady, ścieżek rowerowych, parkingu i placu zabaw w Parku Miejskim w Szamocinie

Bez fanfar i sztampa, promenada przy ulicy Parkowej  w Szamocinie jest oddana do użytku. Tak po prostu, roboty zostały zakończone, firma zeszła z budowy i koniec. Cały ciąg zaczyna się od ulicy Chodzieskiej, potem parking i dalej po prawej stronie „wypasiony” , nowy plac zabaw dla dzieci. Jeszcze dalej trasa do stadionu i zejście na ścieżkę nad jezioro. To trzeba i warto zobaczyć.

 

Galeria zdjęć :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. PSSTUDIO

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Chodzieska, ul. Staszica wraz z infrastrukturą w Szamocinie :

Na odcinku niezabudowanym do ulicy Dworcowej ułożono w rowie  kolektor deszczowy i przygotowany jest podkład ziemny pod chodnik. Na głównej części Chodzieskiej rozpoczęto przekładanie ułożonego w latach dziewięćdziesiątych chodnika. Jak zapewnia burmistrz specjalnych utrudnień w ruchu nie będzie. Całość prac ma zakończyć się w listopadzie. Do wykonania jeszcze jest bardzo wiele prac, ale o tym w kolejnych relacjach.

Galeria zdjęć :

 

 

 

 

 

 

 

Foto. PSSTUDIO