Montaż lamp oświetlenia drogowego z panelami fotowoltaicznymi we wsi Szamoty. W ramach zamówienia zamontowano 10 opraw oświetleniowych zasilanymi panelami fotowoltaicznymi. Całkowita wartość zadania wyniosła 69 864,00 zł brutto.