Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Ks. Kusztelaka w Szamocinie

 Realizacja zadania  Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Ks. Kusztelaka Szamocinie jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą  Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 Projekt został zrealizowany w 2016r.

 Wartość projektu: 1.949.033,06 PLN

 Wysokość dotacji z budżetu państwa: 974.516 PLN