W pierwszej połowie maja zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych na ul. Górnej w Szamocinie. Rekultywacja, równanie, niwelacja terenu i założenie trawnika dotyczyło powierzchni 7200 m2. Teren wzbogacony został w drzewostan klonów, platanów i dębów. Powyższe zwiększy atrakcyjność tego rejonu miasta.