W ramach programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szamocin zostały wykonane 2 projekty budowlane. Jeden dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej (932 m) oraz sieci wodociągowej w ul. Piaskowej, ul. Noteckiej i ul. Łącznej (1060 m) a drugi budowy sieci kanalizacji sanitarnej (731 m) i sieci wodociągowej (614 m) w ul. Rolnej. Łącznie zostanie wybudowane ponad 1,5 kilometra sieci wodociągowej oraz ponad 1,5 kilometra sieci kanalizacji sanitarnej. W grudniu 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej złożył w Starostwie Powiatowym w Chodzieży wnioski o wydanie pozwoleń na budowę dla obu inwestycji. Planowany termin realizacji zadań to lata 2018-2019.