Komisje Rady Miasta i gminy Szamocin

 

Komisja Rozwoju:
1) Jarosław Woźniczka - Przewodniczący Komisji
2) Zygmunt Gidaszewski - Członek
3) Wojciech Nalewalski - Czlonek
4) Jan Stelter - Członek
5) Katarzyna Świerczyńska - Członek
 
Komisja Rewizyjna:
1) Waldemar Semrau - Przewodniczący Komisji
2) Natalia Latańska - Członek
3) Leszek Korpal - Członek
4) Karol Nowak - Członek
5) Sławomir Wołowicz - Członek
 
Komisja Budżetu:
1) Krystyna Bednarska - Przewodnicząca Komisji
2) Sebastian Łosin - Członek
3) Jarosław Kołak - Członek
4) Bernard Michalski - Członek
5) Danuta Polichońska - Członek