Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych

Przy Zarządzie Miejsko -  Gminnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szamocinie.
Prosimy, przekaż 1% swojego podatku, a pomożesz niepełnosprawnym dzieciom z terenu naszej gminy w leczeniu i rehabilitacji.

Wpłaty na rzecz koła należy kierować : KRS: 0000 322 302

Cel szczegółowy: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Miejsko – Gminny w Szamocinie
Numer rachunku bankowego Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych
86 8945 0002 3900 0808 2000 0010
Dziękujemy!

Zarząd Koła Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Szamocinie, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, od 1995 roku prowadzi swą działalność, której celem jest:

- troska o zdrowie, wielostronny rozwój i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych
- udzielanie rodzicom pomocy w wychowaniu, kształceniu i rehabilitacji dzieci niepełnoprawnych
- organizowanie specjalistycznych form pomocy w zakresie wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego (w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności)
- umożliwienie stałej, systematycznej, indywidualnej rehabilitacji ze specjalistą
- dysponowanie salą rehabilitacyjną
- umożliwienie zajęć z hipoterapii
- organizowanie spotkań z profesjonalistami, według potrzeby – psycholog, pedagog specjalny, pracownik socjalny, prawnik
- organizowanie imprez, np. Olimpijczyk „Sprawni razem”, gwiazdka

Rodzice spotykają się raz w miesiącu,  dzieląc się wzajemnie doświadczeniami i wspierając się.  Zapraszamy do naszego koła wszystkie dzieci niepełnosprawne z terenu naszej gminy, które mają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.

Zarząd koła:

Przewodniczący: Małgorzata Czech
Zastępca przewodniczącego: Aleksandra Nuszkiewicz
Sekretarz: Danuta Hein
Skarbnik: Gabriela Hermaszczuk

Kontakt

Aleksandra Nuszkiewicz
 tel. 693627516

1

2

3

7

6

5

4